Friday, September 10, 2010

13. Poland / Polska (PL-96264)

PL-96264

From / Od Moroszka
ID PL-96264
Distance / Dystans 743 km
Sent on / Wysłana 3 Jun, 2010
Travel time / Czas podróży 31 days / dni

A retro card from my beloved Wrocław. It shows the Kościuszko Square at a time, when the Jewish synagogue exists, burnt during the Crystal Night in 1938 (partially visible on the left side of the card).
I enjoy such time travels. I like to know how the street I'm strolling now looked in the past :).

Retro kartka z mojego ukochanego Wrocławia. Przedstawia pl. Kościuszki w czasach, gdy istniała jeszcze synagoga żydowska, spalona w czasie Nocy Kryształowej w 1938 r. (widoczna częściowo po lewej stronie kartki).
Bardzo podobają mi się takie wycieczki w przeszłość. Lubię wiedzieć, jak kiedyś wyglądała ulica, którą właśnie się przechadzam :).

No comments:

Post a Comment