Friday, October 8, 2010

25. Spain / Hiszpania (ES-80365)

ES-80365

From / Od Chanty1981
ID ES-80365
Distance / Dystans 835 km
Sent on / Wysłana 29 Jun, 2010
Travel time / Czas podróży 12 days / dni

This are photos of the albino gorilla which lived at the zoo in Barcelona. Chantal writes that it was very popular but died couple of years ago because of the skin cancer.
I didn't know that albino gorillas exist :).

Na kartce są zdjęcia goryla albinosa, który żył w zoo w Barcelonie. Chantal pisze, że goryl ten był w Barcelonie bardzo popularny. Zmarł kilka lat temu z powodu raka skóry.
Nie miałam pojęcia, że istnieją goryle albinosy :).

No comments:

Post a Comment