Tuesday, November 30, 2010

41. Taiwan / Tajwan (TW-180772)

TW-180772

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

The best thing with this card? The malolo's handwriting. It's perfect, I would even say it was printed. But it wasn't. I would show it to you, but you know, personal messages... ;).
And the building in the photo? That's the library at malolo's university.

Co jest najlepszego w tej kartce? Pismo malolo. Jest perfekcyjne, powiedziałabym nawet, że to druk. Widzę jednak, że to pismo odręczne. Pokazałabym wam, ale wiecie, tajemnica korespondencji... ;).
A budynek na zdjęciu to biblioteka uniwersytetu, na który uczęszcza malolo.

40. Portugal / Portugalia (PT-134876)

PT-134876

From / Od jdmadeira
ID PT-134876
Distance / Dystans 1 725 km
Sent on / Wysłana 13 Aug, 2010
Travel time / Czas podróży 6 days / dni

Whoa! A great card from a great city! The Iberian Peninsula is my dream place for the senility ;D. And I always had a little crush on trams ♥.

Łał! Świetna kartka ze świetnego miasta! Półwysep Iberyjski to moje marzenie na starość ;D. A poza tym zawsze miałam coś do tramwajów ♥.

39. Japan / Japonia (tag)

JP-0001-TAG

From / Od Little_flower
Source / Źródło forum.postcrossing.com

And now... something completely different ;D.
I think that was one of the first cards received as tags. And that was my first card from Japan!
This is Maiko and a part of the tea ceremony. I am not a big fan of a Japanese culture, but to see such a ceremony? That would be great!

A teraz... coś z zupełnie innej beczki ;D.
Wydaje mi się, że to jedna z pierwszych kartek, jakie dostałam jako tag. A już na 100% jestem pewna, że to była moja pierwsza kartka z Japonii!
Na zdjęciu widnieje Maiko podczas rytuału parzenia herbaty. Nie jestem wielką fanką kultury japońskiej, ale zobaczyć taką ceremonię na własne oczy? Byłoby świetnie!

Monday, November 29, 2010

38. Great Britain / Wielka Brytania (GB-161013)

GB-161013

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

Right now James has over 3500 postcards sent and has the second place in the UK :). The card is cute, although I had problems with registering it -- the ID was one digit short ;).
Cheshire is a county in the north-western England, with Chester as a main city. Those white-brown buildings with timbered walls were built in the XV - XVII century.

James aktualnie posiada na koncie ponad 3500 wysłanych kartek i zajmuje drugie miejsce w UK :). Kartka jest fajna, choć niewiele brakowało, a nie mogłabym jej zarejestrować -- w ID zabrakło jednej cyfry ;).
Cheshire to hrabstwo w północno-zachodniej Anglii, z Chester jako głównym miastem. Te biało-brązowe budynki z belkami na wierzchu pochodzą z XV-XVII w.

37. Germany / Niemcy (DE-668182)

DE-668182

From / Od sunshine_
ID DE-668182
Distance / Dystans 669 km
Sent on / Wysłana 12 Aug, 2010
Travel time / Czas podróży 5 days / dni

This beautiful cat came from Alexandra from Berlin, Germany. She's 14 and she likes handball ;).

Tego pięknego kota wysłała Alexandra z Berlina. Alex ma 14 lat i lubi piłkę ręczną ;).

Monday, November 15, 2010

36. Finland / Finlandia (FI-873495)

FI-873495

From / Od Floranna
ID FI-873495
Distance / Dystans 1 777 km
Sent on / Wysłana 12 Aug, 2010
Travel time / Czas podróży 4 days / dni

Hanna lives in Helsinki, Finland. She is 19 years old, and she also a geek and proud of it :D.
The card is really pretty, but unfortunately I have no idea what that place is :(.

Hanna mieszka w Helsinkach w Finlandii. Ma 19 lat, jest geekiem i jest z tego dumna :D.
Kartka jest śliczna, ale niestety nie mam pojęcia, co przestawia :(.

35. Sweden / Szwecja (SE-18637)

SE-18637

From / Od barontrenk
ID SE-18637
Distance / Dystans 1 542 km
Sent on / Wysłana 12 Aug, 2010
Travel time / Czas podróży 4 days / dni

This card came from Falun, a small city in Sweden, where Glenn lives. Originally he is from Finland, but he moved to Sweden in 1976. Right now he works at the Dalama Univeristy in Falun.
The card is nice, although multiviews, you know... ;)

Ta kartka przyszła z Falun, małego miasteczka w Szwecji, gdzie mieszka Glenn. Glenn jest Finem, który w 1976 r. przepowadził się do Szwecji. Aktualnie pracuje w Falun na Uniwersytecie Dalama.
Kartka jest fajna, ale multiview, wiecie... ;)