Tuesday, November 30, 2010

41. Taiwan / Tajwan (TW-180772)

TW-180772

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

The best thing with this card? The malolo's handwriting. It's perfect, I would even say it was printed. But it wasn't. I would show it to you, but you know, personal messages... ;).
And the building in the photo? That's the library at malolo's university.

Co jest najlepszego w tej kartce? Pismo malolo. Jest perfekcyjne, powiedziałabym nawet, że to druk. Widzę jednak, że to pismo odręczne. Pokazałabym wam, ale wiecie, tajemnica korespondencji... ;).
A budynek na zdjęciu to biblioteka uniwersytetu, na który uczęszcza malolo.

No comments:

Post a Comment