Friday, December 3, 2010

44. Germany / Niemcy (DE-677899)

DE-677899

From / Od Carolita
ID DE-677899
Distance / Dystans 677 km
Sent on / Wysłana 23 Aug, 2010
Travel time / Czas podróży 2 days / dni

Kitty, kitty, kitty!

Kici, kici, kici!

43. The Netherlands / Holandia (NL-411333)

NL-411333

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

I like this card, it's very positive. Xandra has used stickers with some things and gave me the Dutch translation :D.
And this is a lion from a famous Dutch cartoon. It's called Loekie.

Lubię tę kartkę, jest bardzo pozytywna. Sandra użyła naklejek z różnymi rzeczami i podała mi holenderskie tłumaczenie :D.
A ten lew na kartce pochodzi ze znanej kreskówki. Ma na imię Loekie.

42. Germany / Niemcy (DE-674351)

DE-674351

From / Od catminusch
ID DE-674351
Distance / Dystans 595 km
Sent on / Wysłana 19 Aug, 2010
Travel time / Czas podróży 2 days / dni

Cats love people more than they want to admit, but they have enough wisdom to keep it for themselves!"

Koty kochają ludzi bardziej, niż chciałyby przyznać, ale mają wystarczająco dużo mądrości, żeby zachować to dla siebie!