Thursday, March 31, 2011

46. USA / Stany Zjednoczone (US-811193)

US-811193

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

That's the view of Rochester, NY. It used to be called Flour City, based on the numerous flour mills in the area.
This card was fun :D. It came from Michael, who filled whole card with explanations who is who in his family. I was dizzy after the third sentence, because Michael is adopted ;).

To zdjęcie z Rochester w stanie Nowy Jork. Kiedyś miasto to nazywane było mącznym miastem, z uwagi na znaczną ilość młynów w tym rejonie.
A kartka sama w sobie była niezłą zabawą :D. Wysłał ją Michael, który zapisał ją całą wyjaśnieniami, kto jest kim w jego rodzinie. Kręciło mi się w głowie już po trzecim zdaniu, bo Michael jest adoptowany ;).

45. USA / Stany Zjednoczone (US-790283)

US-790283

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

Jo lives in Massachusetts, where everybody loves lobster. I don't know... I never ate a lobster and this photo scares me a little bit o.O.

Jo mieszka w Massachusetts, gdzie wszyscy uwielbiają homary. Sama nie wiem... nigdy nie jadłam, a to zdjęcie mnie trochę straszy o.O.

Oh my, this blog is completely covered in dust!

Hello my friends!

It's been four months (FOUR!!) since my last post here. Oh my, that's a shame :(. I promise, I'll start posting again, but right now I have to edit all my older posts. I've moved from Picasa to Flickr and all links have to be changed.

Stay tuned :D!

Witajcie moi drodzy!

To już cztery miesiące (CZTERY!!), odkąd opublikowałam ostatniego posta. Jejku, ale brzydal ze mnie. Obiecuję, że znów zacznę regularnie publikować nowe notki, jednak jak na razie muszę wyedytować wszystkie stare posty. Przeniosłam się z Picasy na Flickr i wszystkie linki do obrazków muszą być zmienione.

Prosimy nie regulować odbiorników :D!