Sunday, April 3, 2011

50. China / Chiny (CN-247840)

CN-247840

From / Od Lumengwei
ID CN-247840
Distance / Dystans 8 208 km
Sent on / Wysłana 21 Aug, 2010
Travel time / Czas podróży 13 days / dni

Lu is 13 years old and lives in China. Her card shows the Swiss Pavilion at the Expo 2010 in China. Well, for me, it was weird a little bit.

Lu ma 13 lat i mieszka w Chinach. Wysłała mi kartkę przedstawiającą szwajcarski pawilon na wystawie Expo 2010 w Chinach. Na mój gust jest trochę dziwny.

49. Belarus / Białoruś (BY-83731)

BY-83731

From / Od Manga
ID BY-83731
Distance / Dystans 1 521 km
Sent on / Wysłana 2 Sep, 2010
Travel time / Czas podróży 10 days / dni

Nastya works in an IT department. That was her first card. Nice beginning, huh :)?

Nastya pracuje w dziale IT, a to była jej pierwsza kartka. Jak dla mnie, to całkiem niezłe początki :).

Friday, April 1, 2011

48. Germany / Niemcy (DE-680923)

DE-680923

From / Od argotm
ID DE-680923
Distance / Dystans 694 km
Sent on / Wysłana 26 Aug, 2010
Travel time / Czas podróży 4 days / dni

This card was sent from Hamburg, Germany. It's a photo of the Laurel and Hardy team (Dick und Doof in German) -- one of the most famous American comedy duos of the early Hollywood era.

Ta kartka przyszła z Hamburga w Niemczech. Jest to zdjęcie Laurela i Hardy'ego -- jednego z najbardziej popularnych komediowych amerykańskich duetów z wczesnej ery Hollywood.

47. Great Britain / Wielka Brytania (GB-164033)

GB-164033

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

Poooonieeees *_*!
OK, being serious now -- Karen is a 49-year old lawyer from Glasgow. She wrote a doctorate entitled "Murder by poison in Scotland during the 1800s and early 1900s." :D. Sounds great, don't you think?

Kucyyyykiii *_*!
OK, tak na poważnie już -- Karen jest 49-letnią panią prawnik z Glasgow. Napisała doktorat zatytułowany "Morderstwa przez trucizny w Szkocji w XIX i na początku XX wieku." :D. Brzmi świetnie, nie?

Stamps and the map / Znaczki i mapa:

GB-164033-z