Friday, April 1, 2011

47. Great Britain / Wielka Brytania (GB-164033)

GB-164033

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

Poooonieeees *_*!
OK, being serious now -- Karen is a 49-year old lawyer from Glasgow. She wrote a doctorate entitled "Murder by poison in Scotland during the 1800s and early 1900s." :D. Sounds great, don't you think?

Kucyyyykiii *_*!
OK, tak na poważnie już -- Karen jest 49-letnią panią prawnik z Glasgow. Napisała doktorat zatytułowany "Morderstwa przez trucizny w Szkocji w XIX i na początku XX wieku." :D. Brzmi świetnie, nie?

Stamps and the map / Znaczki i mapa:

GB-164033-z

1 comment: