Thursday, November 10, 2011

65. The Netherlands / Holandia (NL-863299)

NL-863299

From / Od lefonnuh
ID NL-863299
Distance / Dystans 569 km
Sent on / Wysłana 35 Nov, 2011
Travel time / Czas podróży 4 days / dni

This reprint shows a marketplace in Apeldoorn. The oldest known reference to this city dates from the VIII century. Now it has over 150000 inhabitants.

Ta reprodukcja przedstawia rynek w Apeldoorn. Najstarsze wzmianki o mieście pochodzą z VIII wieku. Teraz mieszka tam ponad 150000 ludzi.

64. Belarus / Białoruś (BY-269436)

BY-269436

From / Od chernaya_gaduka
ID BY-269436
Distance / Dystans 1 699 km
Sent on / Wysłana 25 Oct, 2011
Travel time / Czas podróży 15 days / dni

This photo shows a catholic church in the center of Gomel. To the right, there is the longest street in the city, called the Soviet Street.

To zdjęcie przedstawia kościół katolicki w centrum miasta Homel. Na prawo widać ulicę Radziecką, najdłuższą w mieście.

63. Germany / Niemcy (DE-1108622)

DE-1108622

From / Od Anze7
ID DE-1108622
Distance / Dystans 304 km
Sent on / Wysłana 1 Nov, 2011
Travel time / Czas podróży 8 days / dni

This card combines things I like the most: cooking, desserts and practicing German :D.

 • 300 ml milk
 • 1 vanilla pod
 • a pinch of salt
 • 3 egg yolks
 • 120 g sugar
 • 10 g gelatin
 • 300 ml cream

For the sauce:

 • 300 g frozen berries mix
 • 80 g sugar
 • 1 heaped tbsp cornflour
 • 100 ml water + 4 tbsp
 • mint to garnish

Cut the vanilla pod lengthwise into halves and scrape out the beans. Boil up pith, beans, milk and salt. Soak gelatin in cold water. Whip cream until stiff, beat egg yolks and sugar until they become foamy, stir in hot milk. Heat gently in a water bath, stirring incessantly - do not boil - until the mass gets thick. Remove from the heat and dissolve the drained gelatin in the mass. Pour through a fine sieve immediately and cool down in a cold water bath. Stir in the cream and distribute the mass into forms immediately. Refrigerate for 4-5 hours.
Boil up the berries mix, water and sugar. Dissolve starch in 4 tbsp water and stir into the boiling sauce, remove from heat. Decorate the Bavarian Cream with the fruit sauce and mint.

Wow, that was hard! I don't like translating recipes. I hope I didn't mess it up!

Ta kartka łączy ze sobą kilka rzeczy, które lubię najbardziej: gotowanie, desery i ćwiczenia językowe :D.

 • 300 ml mleka
 • 1 laska wanilii
 • szczypta soli
 • 3 żółtka
 • 120 g cukru
 • 10 g żelatyny
 • 300 ml śmietany

Na sos:

 • 300 g mrożonej mieszanki jagód
 • 80 g cukru
 • 1 czubata łyżka mąki kukurydzianej
 • 100 ml wody + 4 łyżki
 • mięta do przybrania

Przetnij laskę wanilii wzdłuż i wydrap środek. Zagotuj razem miąższ i ziarna wanilii z mlekiem i solą. Namocz żelatynę w zimnej wodzie. Ubij śmietanę aż będzie gęsta. Ubij żółtka z cukrem aż będą spienione, dolej gorące mleko. Podgrzewaj delikatnie w kąpieli wodnej, nieustannie mieszając - ale nie gotuj! - dopóki masa nie stanie się gęsta. Zdejmij z ognia i rozpuść w masie odsączoną żelatynę. Natychmiast przelej przez drobne sitko i schłodź w zimnej kąpieli wodnej. Wmieszaj ubitą śmietanę i natychmiast rozlej do foremek. Włóż do lodówki na 4-5 godzin.
Zagotuj razem mieszankę jagód, wodę i cukier. Mąkę kukurydzianą rozpuść w 4 łyżkach wody i dolej do gotującego się sosu, zdejmij z ognia. Udekoruj krem bawarski sosem owocowym i świeżą miętą.

Uff, to było ciężkie! nie lubię tłumaczyć przepisów. Mam nadzieję, że niczego nie pomieszałam!

62. New Zealand / Nowa Zelandia (NZ-59366)

NZ-59366

From / Od lucysmummy
ID NZ-59366
Distance / Dystans 18 519 km
Sent on / Wysłana 24 Oct, 2011
Travel time / Czas podróży 12 days / dni

Lois has sent me this card from the city of Tauranga, a lovely place by the sea. She's 71 and has a big family with 9 grandchildren.
I'd love to visit New Zealand one day. I see it as an exotic Ireland, green and beautiful.

Lois wysłała mi tę kartkę z Taurangi, cudownego miasta położonego nad morzem. Lois ma 71 lat i ma dziewięcioro wnucząt.
Bardzo, bardzo chciałabym kiedyś odwiedzić Nową Zelandię. Wyobrażam ją sobie jako egzotyczną Irlandię, zieloną i piękną :).

61. Estonia (EE-120171)

EE-120171

From / Od diamonds
ID EE-120171
Distance / Dystans 1 712 km
Sent on / Wysłana 3 Nov, 2011
Travel time / Czas podróży 2 days / dni

Tallin is the capital city of Estonia with almost 415000 inhabitants. Its Old Town belongs to the UNESCO World Heritage Sites. This photo depicts a part of the city wall.

Tallin jest stolicą Estonii, mieszka tam prawie 415000 ludzi. Tallińskie stare miasto należy do listy światowego dziedzictwa UNESCO. To zdjęcie przedstawia fragment murów miejskich.

Wednesday, November 2, 2011

60. Turkey / Turcja

TR-0006-OTHER

From / Od ctrekoza
Source / Źródło forum.postcrossing.com

Few months ago I came up with an idea of finding some penpals. I wrote a message at forum.postcrossing.com and that's how I got to know Leslie. She's American, married to Turk, living together in Turkey. Currently I'm waiting for her letter and in the meantime she sent me this beautiful card wishing me Happy holiday. I love it!

Kilka miesięcy temu wpadłam na pomysł, żeby znaleźć sobie listowego przyjaciela (penpala). Napisałam wiadomość na forum.postcrossing.com i w ten sposób poznałam Leslie. Leslie jest z USA, wyszła za mąż za Turka i mieszkają razem w Turcji. W międzyczasie, gdy czekam na jej list, wysłała mi tę przepiękną kartkę z życzeniami Wesołych świąt. Uwielbiam ją!

59. Germany / Niemcy (DE-945474)

DE-945474

From / Od CatsDogs
ID DE-945474
Distance / Dystans 85 km
Sent on / Wysłana 13 Jun, 2011
Travel time / Czas podróży 137 days / dni

This card has been travelling 137 days. Maybe the first card was lost and this one is a resend? I don't know.
This is one of those disturbing cards. What does it show? Why those colours are so weird?

Ta kartka podróżowała przez 137 dni. Może pierwsza kartka się zgubiła i ta jest dublem? Nie wiem.
W każdym razie, jest to kartka należąca do pewnego niepokojącego rodzaju. Co tak właściwie przedstawia? Dlaczego użyte kolory są tak dziwne?

58. Germany / Niemcy (DE-1085669)

DE-1085669

From / Od lilyqueen
ID DE-1085669
Distance / Dystans 694 km
Sent on / Wysłana 14 Oct, 2011
Travel time / Czas podróży 14 days / dni

This card came from Lily. She's 12 and lives in Hamburg. She wrote me she likes manga, anime, sport, ice-cream, lasagne and many more :).
Although I have no idea what's in the picture, I like the composition and colours.

Tę kartkę wysłała Lily. Lily ma 12 lat i mieszka w Hamburgu. Napisała mi, że lubi mangę, anime, sport, lody, lasagne i dużo innych rzeczy :)
Chociaż nie mam pojęcia, skąd pochodzi zdjęcie, podoba mi się kompozycja i kolory.

57. The Netherlands / Holandia (NL-838509)

NL-838509

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

For the fresh start, I'll go backwards -- I'll post cards I received recently.

I am a big fan of the multiples Nouvelles Images series. It's quite popular and it's obvious, other publisher will copy the idea. I don't mind, as they're not the exact copies and they sometimes have completely new ideas.

This card is a perfect example. Those old pharmaceutical jars are so adorable!

Na świeży początek, pójdę od końca -- będę dodawać tutaj notki z kartkami, które dostałam niedawno.

Jestem fanką kolekcji Nouvelles Images z serii "kilka obiektów na jednej kartce". To dość popularna seria i w związku z tym łatwo było przewidzieć, że i inne wydawnictwa skopiują pomysł. Nie mam nic przeciwko temu, bo nie są to jednak identyczne kopie, a czasem całkiem nowe pomysły.

Ta kartka jest doskonałym przykładem. Te stare apteczne słoiczki są cudowne!

A little revolution / Mała rewolucja

It's clearly visible I neglected my blog. For a while I was even thinking about deleting it. However, I gave it thought and jumped to conclusions, that my spite to add new notes is caused by their syntax. At the beginning I created a structure, bilingual, with scans of a card and stamps. I also added a map with sender's place of residence. Because all of that writing a single note was time-consuming and in a short period of time it was no longer pleasure.

So from now on I'll keep it simple. No more stamp scans, no more maps. I'm sure nobody even cared about those additions.

Nie da się ukryć, że mocno zaniedbałam mojego bloga. Przez moment nawet chciałam go skasować, bo kartek wciąż przybywa. Przemyślałam jednak wszystko i doszłam do wniosku, że moja niechęć do dodawania nowych notek wiąże się z ich budową. Na początku założyłam sobie pewną strukturę notek, dwujęzyczną, ze skanem zarówno kartki, jak i znaczka. Do tego także dołączałam mapę z zaznaczonym miejscem zamieszkania nadawcy. To wszystko powodowało, że napisanie jednej notki było bardzo czasochłonne i w krótkim czasie przestało być przyjemnością.

Od teraz więc będę pisać proste notatki. Nie będzie więcej skanów znaczków, nie będzie też map. Jestem wręcz pewna, że nikt nie zwracał uwagi na te dodatki.