Thursday, November 10, 2011

61. Estonia (EE-120171)

EE-120171

From / Od diamonds
ID EE-120171
Distance / Dystans 1 712 km
Sent on / Wysłana 3 Nov, 2011
Travel time / Czas podróży 2 days / dni

Tallin is the capital city of Estonia with almost 415000 inhabitants. Its Old Town belongs to the UNESCO World Heritage Sites. This photo depicts a part of the city wall.

Tallin jest stolicą Estonii, mieszka tam prawie 415000 ludzi. Tallińskie stare miasto należy do listy światowego dziedzictwa UNESCO. To zdjęcie przedstawia fragment murów miejskich.

No comments:

Post a Comment