Thursday, October 11, 2012

131. Poland / Polska (RR)

PL-0151-RR

From / Od stalowamagnolia
Source / Źródło postcrossing-forum.pl
RR group / Grupa RR 6-months / 6-miesięczny

This is definitely the biggest card I have -- I hardly fit it into my scanner :D!

The Castle of the Teutonic Order in Malbork (German: Ordensburg Marienburg) is a gothic, fortified, brick castle over the Nogat River in the Northern Poland; it is the largest castle in the world by surface area and the biggest brick building in Europe. It has been built in few stages between 13th and 15th century by the Teutonic Knights (a German Roman Catholic religious order of crusaders). The castle is a classic example of a medieval European fortress. In 1997 it became a UNESCO's World Heritage Site.

To jest zdecydowanie największa kartka, jaką mam -- ledwo co zmieściłam ją w skanerze :D!

Zamek w Malborku (niem. Ordensburg Marienburg) to gotycki, warowny i ceglany zamek znajdujący się na prawym brzegu Nogatu w północnej Polsce; największy na świecie zamek pod względem powierzchni oraz największa budowla ceglana w Europie. Zbudowany został w kilku etapach na przestrzeni XIII-XV w. przez Zakon Krzyżacki (niemiecki rzymskokatolicki zakon krzyżowców). Jest to jeden z najznakomitszych przykładów średniowiecznej architektury obronno-rezydencyjnej w Europie. W 1997 r. został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

130. Thailand / Tajlandia (TH-111532)

TH-111532

From / Od billmeng
ID TH-111532
Distance / Dystans 9,040 km
Sent on / Wysłana 4 Aug, 2012
Travel time / Czas podróży 9 days / dni

I am an avid fan of Thai cuisine, so this card is perfect for me :).

Tom yum goong (or tom yam) is a hot and sour clear soup. The basic broth is made of stock and fresh ingredients such as lemon grass, kaffir lime leaves, galangal, lime juice, fish sauce and crushed chili peppers.

Pad Thai is a dish of stir-fried rice noodles with eggs, fish sauce, tamarind juice, red chili pepper, plus any combination of bean sprouts, shrimp, chicken, or tofu, garnished with crushed peanuts, coriander and lime.

Son tum is a spicy salad made from shredden unripe papaya.

Thai iced tea is made from strongly brewed black tea, which is sweetened with sugar and condensed milk, then cooled.

Jestem wielką fanką kuchni tajskiej, tak więc ta kartka jest stworzona dla mnie :).

Tom yum lub (tom yam) jest ostro-kwaśną zupą klarowną zupą. Na podstawowy rosół składa się bulion oraz świeże składniki takie, jak trawa cytrynowa, liście limonki kaffir, galangal, sok z limetki, sos rybny i zmiażdżone papryczki chili.

Pad Thai (EN) to danie składające się z makaronu smażonego w ruchu (stir-fry), wraz jajkami, sosem rybnym, sokiem tamaryndowym i czerwoną papryką, z uwzględnieniem innych dodatków jak kiełki, krewetki, kurczak, tofu, przybrane zmiażdżonymi orzeszkami ziemnymi, kolendrą i limetką.

Som tum (EN) to pikantna saładka z niedojrzałej papaji.

Tajska mrożona herbata to napój na bazie mocnej czarnej herbaty, słodzony cukrem i skondensowanym mlekiem, następnie schłodzony.

Saturday, October 6, 2012

129. Isle of Man / Wyspa Man (swap)

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com

IM-0002-SWAP
From / Od James P.
Source Facebook

Isle of Man (known also as Mann), is a self-governing British Dependency, located in the Irish Sea. It has been inhabited since before 6500 BC. It is 52 km long and 22 km wide at the widest point. The Isle of Man is home to 80k people, of whom 26k reside in the island's capital, Douglas.

Tourism is one of the main sectors of the isle's economy. People are involved in cattle farming and cultivation, including potatoes and fruit trees. Isle of Man issues its own banknotes, coins and postal stamps.

Wyspa Man (znana także jako Mann), położona na Morzu Irlandzkim, posiada status polityczny dependencji Korony brytyjskiej. Zamieszkana jest już od 6500 p.n.e. Jej długość wynosi 52 km, a w najszerszym miejscu mierzy 22 km. Wyspę zamieszkuje 80 tys. ludzi, z czego 26 tys. zamieszkuje stolicę, Douglas.

Podstawą gospodarki wyspy jest turystyka. Ludność zajmuje się uprawą, m.in. ziemniaków oraz drzew owocowych, a także hodowlą bydła, owiec, drobiu. Wyspa Man emituje własne banknoty, monety i znaczki pocztowe.

128. Mongolia

MN-0001-OTHER

From / Od Fredrik

Mongolia is a country in East and Central Asia. It borders only two countries, Russia and China. 45% of the population (which is ~3 millions total) lives in the capital, Ulan Bator. At 1,5 millions square kilometres, Mongolia is the 19th largest and the most sparsely populated independent country in the world. The country contains very little arable land, as much of its area is covered by steppes, with mountains to the north and west and the Gobi Desert to the south. Approximately 30% of the population are nomadic or semi-nomadic.

The area of what is now Mongolia has been ruled by various nomadic empires, the most known one was created by Genghis Khan in 1206. From the 14th century up until 1921, Mongolia was under Chinese rule.

Mongolia jest krajem położonym we wschodniej i centralnej Azji. Sąsiaduje tylko z dwoma krajami: Rosją i Chinami. 45% populacji (liczącej w sumie ok. 3 milionów) mieszka w stolicy, Ułan Bator. Obszar zajmowany przez Mongolię wynosi 1,5 miliona kilometrów kwadratowych, co czyni ją 19. największym niepodległym krajem na świecie i z najmniejszą gęstością ludności. Kraj ten posiada bardzo mało rejonów nadających się pod uprawę, jako że większość kraju pokryta jest stepami, północ i zachód zajmują góry, natomiast na południu znajduje się pustynia Gobi. Około 30% populacji to koczownicy.

127. Belgium / Belgia (BE-160844)

BE-160844

From / Od arno1995
ID BE-160844
Distance / Dystans 496 km
Sent on / Wysłana 26 Jul, 2012
Travel time / Czas podróży 4 days / dni

I'm still not quite sure if I prefer Belgian or Swiss chocolate :D.

Nadal nie jestem pewna, czy wolę czekoladę belgijską czy szwajcarską :D.

Friday, October 5, 2012

126. South Korea / Korea Południowa (KR-45186)

KR-45186

From / Od your_sy
ID KR-45186
Distance / Dystans 8 791 km
Sent on / Wysłana 31 Jul, 2012
Travel time / Czas podróży 10 days / dni

This year I discovered the beauty of lilies, I never paid any attention to them at the florist's before. They're beautiful flowers, but you have to remember to cut their stamens before they ripe, because lilies' pollen is really hard to wash off the clothes ;).

W tym roku odkryłam piękno lilii, jakoś wcześniej nigdy nie zwracałam na nie uwagi w kwiaciarni. To piękne kwiaty, ale trzeba pamiętać o obcięciu ich pręcików zanim dojrzeją, bo liliowy pyłek bardzo trudno sprać z ubrań ;).

125. Germany / Niemcy (DE-1492221)

DE-1492221

From / Od froggy12
ID DE-1492221
Distance / Dystans 467 km
Sent on / Wysłana 20 Jul, 2012
Travel time / Czas podróży 4 days / dni

Unbelievable! I had to wait over 2 years to finally receive my first card with popular Neuschwanstein castle!

The castle is located in Bavaria. Its construction began in 1869 and it took over 20 years to finish it. It was built and owned by king Ludwig II of Bavaria. It was supposed to be a king's personal refuge, but he spent there only 172 days before he died in 1886. However, immediately after, the castle was opened to the public and had ca. 60 millions visitors since.

Niewarygodne! Musiałam czekać ponad 2 lata, żeby w końcu dostać kartkę z popularnym zamkiem Neuschwanstein!

Zamek znajduje się w Bawarii. Jego budowa rozpoczęła się w 1869 r. i trwała ponad 20 lat. Jego twórcą i właścicielem był król Ludwik II Bawarski. Zamek ten miał w zamierzeniu być jego azylem, jednakże król spędził w nim tylko 172 dni zanim zmarł w 1886 r. Od razu po jego śmierci zamek został otwarty do zwiedzania i od tego czasu odwiedziło go ok. 60 milionów turystów.

Thursday, October 4, 2012

124. Lithuania / Litwa (LT-233222)

LT-233222

From / Od Dovili
ID LT-233222
Distance / Dystans 1 342 km
Sent on / Wysłana 20 Aug, 2012
Travel time / Czas podróży 11 days / dni

Oh, coffee... Many people can't imagine a single day without it. I don't have such problems, but I like coffee a lot. Especially the smell of grounds!

Oj, kawa... wielu ludzi nie wyobraża sobie bez niej choćby jednego dnia. Ja nie mam takich problemów, ale kawę bardzo lubię. Szczególnie zapach ziaren!

123. Russia / Rosja (RU-1129337)

RU-1129337

From / Od goldenbat
ID RU-1129337
Distance / Dystans 3 358 km
Sent on / Wysłana 4 Aug, 2012
Travel time / Czas podróży 9 days / dni

Another sweet card with Cheburashka to my collection. Yay! (I wrote more about the character here).

Kolejna śliczna kartka z Kiwaczkiem do mojej kolekcji. Yay! (Więcej o tej postaci pisałam tutaj)

122. The Netherlands / Holandia (NL-1378957)

NL-1378957

From / Od Kincaid
ID 1378957
Distance / Dystans 578 km
Sent on / Wysłana 14 Aug, 2012
Travel time / Czas podróży 4 days / dni

Autumn is my favourite season!

Jesień to moja ulubiona pora roku!

121. Russia / Rosja (RU-1127359)

RU-1127359

From / Od Rodzinka
ID RU-1127359
Distance / Dystans 1 989 km
Sent on / Wysłana 3 Aug, 2012
Travel time / Czas podróży 12 days / dni

Awesome card!

Świetna kartka!

Wednesday, October 3, 2012

120. Russia / Rosja (RU-1018676)

RU-1018676

From / Od via_lactea
ID RU-1018676
Distance / Dystans 2199 km
Sent on / Wysłana 4 Jun, 2012
Travel time / Czas podróży 35 days / dni

Grand Duchess Anastasia Nikolaevna of Russia was the youngest daugther of the last Russian Tzar Nicholas II. She had 3 elder sisters: Olga, Tatiana and Maria. Anastasia and her whole family were murdered by the Bolshevik secret police on July 17, 1918. She was 17 years old.

Because the location of here burial was unknown during the decades of Communists rule, many believed that she escaped her captors and survived. These speculations ended in 2009 when the final DNA testing results were published.

Wielka księżna Anastazja Nikołajewna Romanowa była najmłodszą córką ostatniego cara Rosji Mikołaja II. Miała trzy starsze siostry: Olgę, Tatianę i Marię. Anastazja i cała jej rodzina została zamordowana przez bolszewicką tajną policję 17 lipca 1918 r. Miała 17 lat.

Podczas rządów komunistów nieznane było dokładne miejsce jej pochówku. Z tego powodu wielu wierzyło, że udało się jej przeżyć i uciec. Domniemania te zostały ucięte gdy w 2009 r. opublikowane zostały ostateczne wyniki badań DNA.

119. USA (US-1811177)

US-1811177

From / Od Yellowbug
ID US-1811177
Distance / Dystans 6970 km
Sent on / Wysłana 9 Aug, 2012
Travel time / Czas podróży 8 days / dni

Robin is a volunteer in a radio station where she reads books ad periodicals to listeners who are sight impaired. She lives near Lake Michigan.

Robin jest wolontariuszką w rozgłośni radiowej, gdzie czyta książki i magazyny słuchaczom, którzy mają problemy ze wzrokiem. Mieszka niedaleko jeziora Michigan.

118. UK / Wielka Brytania (RR)

GB-0014-RR

From / Od Lucy156
Source / Źródło forum Postcrossing
RR group / Grupa RR Choose a country #500

I am a foodie: I love cooking and good food. That's why I appreciate postcards with yummy recipes. This particular one looks great!

Jestem smakoszem: uwielbiam gotowanie i dobre jedzenie. Dlatego też doceniam kartki z pysznymi przepisami. Ten konkrenty zapowiada się smakowicie!

Monday, August 13, 2012

117. Malaysia / Malezja (MY-105151)

MY-105151

From / Od yusizyu
ID MY-105151
Distance / Dystans 9 986 km
Sent on / Wysłana 3 Jun, 2012
Travel time / Czas podróży 66 days / dni

Malaysia is a part of Southeast Asia, and borders Brunei, Thailand and Indonesia. The capital city is Kuala Lumpur (known mostly of the Petronas Twin Towers), inhabited by 1,6 million people.

Langkawi is an archipelago of 104 islands in the Andaman Sea, some 30 km off the mainland coast of northwestern Malaysia. The islands are a part of the state of Kedah, which is adjacent to the Thai border. The southern islands are famous of their beaches, which makes them a popular holiday destination. The Langkawi Cable Car takes visitors up to the peak of Gunung Mat Chinchang, where the Langkawi Sky Bridge is located above the rainforest canopy.

Malezja jest częścią Azji południowo-wschodniej; sąsiaduje z Brunei, Tajlandią i Indonezją. Stolicą jest Kuala Lumpur (znane głównie z bliźniaczych wież Petronas), zamieszkałe przez 1,6 miliona ludzi.

Langkawi to archipelag składający się z 104 wysp, położony na Morzu Andamańskim, w odległości około 30 km od północnozachodniego wybrzeża Malezji. Wyspy te są częścią stanu Kedah, który graniczy z Tajlandią. Południowe wyspy są znane ze swoich plaż, co czyni je popularnym resortem turystycznym. Kolejką linową Langkawi można wyjechać na szczyt Gunung Mat Chinchng, gdzie ponad lasem deszczowym znajduje się Powietrzny Most Langkawi.

116. Japan / Japonia (JP-291437)

JP-291437

From / Od sunflower76
ID JP-291437
Distance / Dystans 9 430 km
Sent on / Wysłana 14 Jul, 2012
Travel time / Czas podróży 6 days / dni

Oink, oink :D!

Kwik, kwik :D!

Thursday, June 7, 2012

115. Russia / Rosja (tag)

RU-0031-TAG

From / Od Atlantidochka
Source / Źródło forum.postcrossing.com

This is a card from the thread called fast favorites tag. I like the aurora :). Similar card was here.

To kartka z wątku o tytule szybki tag ulubionych kartek. Lubię zorzę polarną :). Podobna kartka była tutaj.

114. Laos (swap)

LA-0001-SWAP

From / Od Cheerful D.
Source / Źródło Facebook

Laos is a country in Southeast Asia, bordering Vietnam, China, Thailand, Burma and Cambodia. It is inhabited by 6,5 mln people and the capital city is Vientiane. The official language is Lao.

Its history reaches 14th century. In 1893, it became a French protectorate, briefly gained independence in 1945, but returned to French shortly afterwards. Laos became independent in 1953.

The Lao economy depends mainly on trade with neighbors. Tourism sector became very important too, with almost 2 mln visitors in 2010. Laos has become popular with tourists for its relaxed style of living.

The photo shows the project for reconstruction of bridges on the National Road Route 13.

Laos jest krajem w połudiowo-wschodniej Azji, graniczącym z Wietnamem, Chinami, Tajlandią, Birmą i Kambodżą. Zamieszkuje go 6,5 miliona ludzi, a stolicą jest Vientiane. Oficjalny język to Lao.

Historia Laosu sięga XIV wieku. W 1893 r. stał się francuskim protektoratem. Odzyskał na krótko niepodległość w 1945 r., jednak wrócił zaraz potem do Francuzów. Niepodległość uzyskał w 1953 r.

Laotańska ekonomia opiera się głównie na handlu z państwami sąsiednimi. Turystyka także stała się ważnym sektorem, z prawie 2 milionami turystów w 2010 r. Laos stał się popularny wśród turystów ze względu na panujący w nim spokojny tryb życia.

Zdjęcie przedstawia projekt przebudowy mostów drogi krajowej nr 13.

Thursday, May 31, 2012

113. Singapore / Singapur (private)

SG-0003-OTHER

From / Od Roshan

Roshan is a great guy who recently made his dreams true and went on a long round-trip to some Asian countries. He didn't forget about me (I didn't let him, to be completely honest ;)) and send me this beautiful card while he was staying in Singapore.

The description says Boat Quay with old shop house restaurants fronting Singapore River -- popular with evening diners. I heard many good things about food in Singapore and Roshan says the same. If you want to know more, I strongly recommend Ula's blog. She travels a lot and makes wonderful pictures, focusing on food mostly. Seriously guys, even if you don't speak Polish try to use Google Translator, because it is totally worth it!
Recently she was on a similar trip and wrote a long post about Singaporean food.

Roshan jest świetnym facetem, który ostatnio spełnił swoje marzenia i wyjechał na długą wycieczkę objazdową po krajach azjatyckich. Nie zapomniał przy tym o mnie (cóż, szczerze mówiąc, nie pozwoliłam mu na to ;)) i wysłał mi tę piękną pocztówkę podczas pobytu w Singapurze.

Podpis na kartce wygląda następująco: Boat Quay z restauracjami w budynkach po starych sklepach wychodzące na rzekę Singapur - popularne jako miejsce na wieczorne posiłki. Słyszałam wiele dobrych rzeczy o singapurskim jedzeniu, Roshan też to potwierdza. Jeśli chcecie poczytać więcej na ten temat, mocno polecam blog Uli. Ula dużo podróżuje i robi piękne zdjęcia, skupiając się głównie na jedzeniu.
Niedawno odbyła podobną wycieczkę po Azji i napisała długi post o jedzeniu w Singapurze.

112. Poland / Polska (swap)

PL-0146-SWAP

From / Od Ania
Source / Źródło www.postcrossing-forum.pl

I received this yummy tomatoes from Ania (heeeeeelllooo if you read me :)!). And with this card I'd like to introduce you to my collection of Nouvelles Images Multiples cards.

Nouvelles Images is a card publisher from France. They became well known because of the quality and beauty of cards they publish. Some examples you can see here: click.

NI has one distinctive series: multiples. People around the world became crazy about it, including myself :). I have 53 cards right now and I'm sure that's not the end.

I like tomatoes A LOT, although if they're not from farmer's market, they are not very tasty :(.

Te soczyste, smakowite pomidory otrzymałam od Ani (heeellloooł, jeśli mnie czytasz :)!). Tą kartką chciałabym Wam przybliżyć swoją kolekcję zbiorowych kartek Nouvelles Images.

Nouvelles Images jest francuskim wydawcą kartek. Stali się dobrze znani z powodu ładnych kartek i ich dobrej jakości. Przykłady możecie zobaczyć tutaj: klik.

NI ma jedną wyróżniającą się serię: kartki zbiorowe. Ludzie na całym świecie oszaleli na ich punkcie, ja także :). Mam w tym momencie 53 wzory i to na pewno nie jest koniec.

BARDZO lubię pomidory, aczkolwiek jeśli to nie są pomidory z targu, nie smakują zbyt dobrze :(.

111. Cyprus / Cypr (private)

CY-0005-OTHER

From / Od Satai's parents / Rodzice Satai
Source / Źródło postcrossing-forum.pl

I was really surprised when I found this card in my mailbox. I had no idea who sent it to me, the signature was ambiguous. After short investigation everything became clear -- Satai was so nice and gave my address to her parents going on a trip to Cyprus. Thanks again :D!

Byłam zaskoczona, gdy znalazłam tę kartkę w swojej skrzynce pocztowej. Nie miałam pojęcia kto mi ją wysłał, podpis nic mi nie mówił. Po krótkim dochodzeniu wszystko się wyjaśniło -- Satai była tak miła i przekazała mój adres rodzicom jadącym na wycieczkę na Cypr. Jeszcze raz dziękuję :D!

Wednesday, May 30, 2012

110. Suriname / Surinam (swap)

SR-0001-SWAP

From / Od Sherwin H.
Source / Źródło Facebook

Suriname is a country in northern South America, bordering Guyana, French Guiana, Brazil and the Atlantic Ocean. Its capital is Paramaribo. It used to be a British and Dutch colony and was previously known as Dutch Guiana. It achieved independence from the Netherlands in 1975.

Suriname is the smallest sovereign state in South America (under 165 000 sq km) and has the population of ~560 000. Most tourists visit Suriname for the outstanding biodiversity of the pristine Amazonian rain forests in the south of the country. The Central Suriname Nature Reserve is the biggest and one of the most popular reserves. There are also many waterfalls throughout the country. One of the biggests, Raleighvallen (Raleigh Falls), is a 56 000-hectare nature reserve on the Coppename River.

Surinam jest krajem położonym na północy Ameryki Południowej, graniczącym z Gujaną, Gujaną Francuską, Brazylią i Atlantykiem. Jego stolicą jest Paramaribo. Surinam był kolonią brytyjską i holenderską i znany był wcześniej jako Gujana Holenderska. Uzyskał niepodległość w 1975 r.

Surinam jest najmniejszym niepodległym państwem Ameryki Południowej. Zamieszuje go ok. 560 000 ludzi. Większość turystów odwiedza Surinam ze względu na wybitną różnorodność dziewiczych lasów amazońskich na południu kraju. Centralny Rezerwat Przyrody jest jednym z największych i najbardziej popularnych rezerwatów. Ponadto na terenie Surinamu znajduje się wiele wodospadów. Jednym z największych jest Raleighvallen, znajdujący się na obszarze 56 000 hektarów naturalnego rezerwatu rzeki Coppename.

109. Japan / Japonia (JP-257974)

JP-257974

From / Od erisa
ID JP-257974
Distance / Dystans 8 970 km
Sent on / Wysłana 6 Apr, 2012
Travel time / Czas podróży 41 days / dni

To be honest, I've never seen a single film with Godzilla =). But it doesn't keep me from liking the genre.

Mothra vs. Godzilla was made in 1964. It is the fourth film about the giant monster, and the first one introducing another monster to fight with Godzilla.

The plot is simple: a greedy developer has placed huge machines to suck dry a part of the ocean near Tokyo, so he can put luxury condos there. After a storm, a giant egg washes up on the beach nearby and is immediately put on public display. The developer's plans go awry when he disrupts Godzilla's rest and the monster goes stomping through Tokyo again. It's up to the Mothra, whose egg was found on the beach, to save Tokyo from destruction.

Będę szczera: nigdy nie widziałam żadnego filmu z Godzillą =). Nie powstrzymuje mnie to jednak przed lubieniem tego gatunku.

Mothra kontra Godzilla został nakręcony w 1964 r. Jest to czwarty film o wielkim potworze i pierwszy, w którym wprowadzony został inny potwór do walki z Godzillą.

Fabuła jest dość prosta: zachłanny deweloper postanowił osuszyć część oceanu w pobliżu Tokio, żeby zdobyć miejsce na zbudowanie luksusowych apartamentów. Po sztormie, woda wymywa na brzeg ogromne jajo, które zostaje od razu wystawione na widok publiczny. Plany dewelopera spalają na panewce, gdy narusza spokój Godzilli, która to wyrusza w kierunku miasta. Jedynym ratunkiem okazuje się Mothra, do której -- jak się okazuje -- należy jajo z plaży.

108. Maldives / Malediwy (private)

MV-0001-PRIV

From / Od Izy i Marcina

Maldives is an island nation in the Indian Ocean formed by a double chain of twenty-six atolls. It stands about 700 kilometres south-west of Sri Lanka and 400 kilometres south-west of India. Its population of 328 000 inhabits 200 of its 1 192 islands. Maldives' capital and largest city Malé.

Maldives is the smallest Asian country in both population and land area. With an average ground level of 1,5 metres above sea level, it is the planet's lowest country and is ranked the third most endangered nation due to flooding from climate change.

Maldives was largely terra incognita for tourists until the early 1970s. In just three and a half decades, the industry became the main source of income. As of 2007, over 8 380 000 tourists had visited Maldives.

Malediwy to państwo wyspiarskie na Oceanie Indyjskim, składające się z podwójnego łańcucha 26 atoli. Znajduje się ono oko 700 km na południowy-zachód od Sri Lanki oraz 400 km od południowego-zachodu Indii. Populacja Malediwów liczy 328 000 ludzi, zamieszkujących 200 z całkowitej liczby 1 192 wysp. Stolicą oraz największym miastem jest Malé.

Malediwy to najmniejsze państwo azjatyckie zarówno pod względem populacji, jak i obszaru. Średnia wysokość nad poziomem morza rzędu 1,5 metra sprawia, iż jest to najniżej położone państwo na świecie. Jest także przy tym trzecim z kolei krajem zagrożonym zatopieniem spowodowanym ociepleniem klimatu.

Malediwy były nieznane turystom do wczesnych lat 70'. W ciągu zaledwie 3 i pół dekady, turystyka stała się głównym źródłem przychodów. W roku 2007, ponad 8 380 000 turystów odwiedziło Malediwy.

Where do you keep your cards? / Gdzie przechowujesz swoje kartki?

Last time I counted I had over 1 500 cards. That's a lot. You're not able to pin them to a board or a wall anymore. You have to keep them somewhere. But where?

Over last two years I had different storage solutions. At the beginning it was a binder with sheet protectors for photos. But it took a lot of place and it filled up very quickly.
Then I switched to boxes. My first idea was a plastic box. My cards lived there completely unsorted, until I made some index cards. They're pieces of cardboard with labels printed with Dymo LetraTag.
It looked like this:

Ostatnim razem gdy liczyłam kartki wyszło mi ich ponad 1 500. Jest to już liczba, której nie da się ani przypiąć do tablicy, ani powiesić na ścianie. Trzeba je gdzieś przechowywać. Tylko gdzie?

W ciągu ostatnich dwóch lat miałam kilka rozwiązań na przechowywanie kartek. Na początku był to segregator z ochronnymi okładkami na zdjęcia. Zajmował jednak sporo miejsca i szybko się wypełniał.
Wtedy przerzuciłam się na pudełka. Moim pierwszym pomysłem było pudełko z plastiku. Kartki mieszkały tam sobie zupełnie nieposegregowane, dopóki nie zrobiłam przegródek. Użyłam do tego kartoników i etykiet drukowanych na Dymo LetraTag.
Wyglądało to tak:

kartki_01

kartki_02

The idea was somewhat good, although these boxes had lids. However, the index pages were too high and I could cover the boxes. There was also a problem with cards bigger that a standard size.

So my current storage solution are two cardboard boxes from IKEA:

Pomysł był całkiem dobry, jednakże do pudełek dołączone były pokrywki. Niestety, przegródki były zbyt wysokie i nie mogłam przez to przykryć pudełek. Innym problemem były kartki większe niż standardowa wielkość.

Moim aktualnym rozwiązaniem są dwa kartonowe pudła z IKEA:

IMG_20120220_133653

IMG_20120220_133709

Now I could have used bigger index cards, but I don't want to throw away the existing ones. Maybe it doesn't look as nice as plastic boxes, but finally I have space to store bigger cards (and these super-big I can put perpendicularly along the box wall.

Teraz mogłabym użyć większych przegródek, jednak nie chcę wyrzucać tych, które już mam. Może nie wygląda tak dobrze, jak plastikowe pudełka, jednak mam w końcu miejsce na większe kartki (a te super-duże mogę ułożyć prostopadle wzdłuż ścianki kartonu).

Tuesday, May 29, 2012

107. Albania (swap)

AL-0001-SWAP

From / Od Świeczek
Source / Źródło postcrossing.com.pl

Albania (the Republic of Albania) is a home to almost 3 mln people and has a total area of 28 748 square kilometers. It is located on the Balkan Peninsula and borders Greece, the Republic of Macedonia, Montenegro and Kosovo. It also has coasts on the Adriatic and the Ionian Seas. It is a member of the UN and NATO.

That was some theory about the country. But what's in the picture?
Well, it is a mysterious place called Rozafa castle. It is located in northwestern part of the country near the city of Shkodër, one of Albania's oldest towns. The hill has been settled since antiquity, due to its strategic location.

There is a sad legend related to this place. It is about the initiative of three brothers who set about building the castle. They worked all day, but the walls fell down at night. They met a clever old man who advised them to sacrifice someone so that the walls would stand. The three brothers found it difficult to decide whom to sacrifice. Finally, they decided to sacrifice one of their wives who would bring lunch to them the next day. So they agreed that whichever of their wives was the one to bring them lunch the next day was the one who would be buried in the wall of the castle. They also promised not to tell their wives of this. The two older brothers, however, explained the situation to their wives that night, while the honest youngest brother said nothing.
The following afternoon, the brothers waited anxiously to see which wife was carrying the basket of food. It was Rosafa, the wife of the youngest brother. He explained to her the agreement that they had made, namely that she was to be sacrificed and buried in the wall of the castle so that they could finish building it. She did not protest. She was only worried about her infant son, so she accepted to be walled in on condition that they leave her right breast exposed to feed her newborn son, her right eye to see him, her right hand to caress him and her right foot to rock his cradle. It is said that milk still flows from one of the walls in the castle.

Albania (Republika Albanii) jest domem dla prawie 3 milionów ludzi o powierzchni 28 748 kilometrów kwadratowych. Kraj ten położony jest na Półwyspie Albańskim i sąsiaduje z Grecją, Macedonią, Czarnogórą i Kosowem. Posida także wybrzeża nad Morzem Adriatyckim oraz Morzem Jońskim. Albania jest członkiem ONZ oraz NATO.

Tyle teorii na temat kraju. A co przedstawia pocztówka?
Jest to zamek Rozafat, położony w północno-zachodniej części kraju niedaleko Szkodry, jednego z najstarszych miast w Albanii. Wzgórze zamkowe było zamieszkane już od czasów antycznych, ze względu na strategiczną lokalizację.

Z miejscem tym związana jest smutna legenda. Mówi ona o inicjatywnie trzech braci, którzy postanowili wybudować zamek. Niestety, po całym dniu ciężkiej pracy mury zapadały się każdej nocy. Pewiec stary mędrzec poradził braciom, iż tylko poświęcenie czyjegoś życia zapobiegnie zapadaniu się murów. Początkowo bracia nie mogli zdecydować, kto miałby zostać taką ofiarą, jednak ostatecznie postanowili, iż poświęcą żonę jednego z nich; ta, która nazajutrz przyniesie im posiłek zostanie zamurowana w ścianie. Postanowili także, iż żaden z nich nie ujawni żonie tej decyzji. Jak się jednak okazało, dwaj najstarsi bracia, w przeciwieństwie do najmłodszego, podzielili się tajemnicą z żonami.
Następnego popołudnia bracia wyczekiwali kobiety, która przyniesie im posiłek. Była to Rosafa, żona najmłodszego z braci, który wyjaśnił jej ideę ich porozumienia, potrzebę poświęcenia jej osoby, by mury mogły stać. Rosafa nie protestowała, była jedynie zmartwiona losem swojego dziecka, niemowlęcia. Zaakceptowała swój los pod warunkiem, iż na zewnątrz muru będzie wystawać jej prawa pierś, by mogła karmić syna, jej prawe oko, by mogła na niego spoglądać, jej prawa ręka, by mogła go głaskać oraz prawa stopa, by mogła bujać kołyskę. Do dziś mówi się, że z murów zamku nadal płynie mleko.

106. France / Francja (swap)

FR-0009-SWAP

From / Od Martine V.
Source / Źródło Facebook

Lyon is a city in east-central France, between Paris and Marseille. It has over 480000 inhabitants and is a major centre for banking as well as for chemical, pharmaceutical, and biotech industries. Besides that, it has developed a reputation as the capital of gastronomy in France. The city is a UNESCO World Heritage Site.

The photo shows the Lyon Cathedral and the basilica of Notre-Dame de Fourvière. The cathedral was built on the ruins of a 6th century church, the construction ended in 1476. It has an astronomical clock from the 14th century.
The basilica was built with private funds between 1872 and 1884. It has four main towers, and a belltower topped with a gilded statue of the Virgin Mary. It features fine mosaics, superb stained glass, and a crypt of Saint Joseph.

Lyon jest miastem w środkowo-wschodniej Francji, położonym pomiędzy Paryżem a Marsylią. Zamieszkuje je ponad 480000 ludzi. Jest to ważny ośrodek finansowy; rozwija się tu także przemysł chemiczny, farmaceutyczny oraz biotechnologiczny. Ponadto Lyon wykształcił sobie reputację francuskiej stolicy gastronomii. Miasto to znajduje się także na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Zdjęcie przedstawia katedrę oraz bazylikę Najświętszej Maryji Panny. Katedra zbudowana została na ruinach VI-wiecznego kościoła, budowa została zakończona w roku 1476. Znana jest z zegara astronomicznego pochodzącego z XIV w.
Bazylika została wzniesiona przy użyciu prywatnych funduszy, w latach 1872-1884. Posiada cztery wieże główne, a dzwonnica jest zwieńczona pozłacaną figurą Matki Boskiej. W bazylice znajdują się piękne mozaiki, wspaniałe witraże oraz krypta św Józefa.

Friday, May 18, 2012

105. Greenland / Grenlandia

After short break caused by visiting family back in Poland I'm back online and ready to update :).
First thing today: a wonderful treasure to my list of missing countries -- Greenland. I bought these cards in their online shop but it still counts, right ;)?

Po krótkiej przerwie spowodowanej wizytą u rodziny w Polsce jestem znów online :).
Dziś na początek: wspaniały skarb do listy brakujących krajów -- Grenlandia. Kupiłam te kartki w tamtejszym sklepie internetowym, ale to wciąż się liczy, nie ;)?

GL-0001-OTHER

GL-0002-OTHER GL-0003-OTHER GL-0004-OTHER
Source / Źródło www.stampsshop.gl

Greenland is the world's biggest island located between the Arctic and Atlantic Oceans. It became a Danish colony in 1814 and currently it is an autonomous country within the Kingdom of Denmark.
With a population of 56k people and 2 mln km^2 Greenland is the least densely populated dependency or country in the world.

Grenlandia jest największą wyspą na świecie, położoną pomiędzy Oceanem Arktycznym i Atlantykiem. Od 1814 roku była to kolonia duńska, natomiast współcześnie jest to niezależna autonomia w ramach Królestwa Duńskiego.
Grenlandia zamieszkana jest przez 56 tys. ludzi, co z obszarem ponad 2 mln km^2 czyni ją najmniej zaludnionym państwem / terytorium zależnym na świecie.

Sunday, April 22, 2012

104. South Africa / RPA (swap-bot)

ZA-0001-SWAP

From / Od Marie-Antoinette P. (Apelser)
Source / Źródło www.swap-bot.com

The lion, with some males exceeding 250 kg in weight, is the second-largest living cat after the tiger. Wild lions currently exist in Sub-Saharan Africa and in Asia, having disappeared from North Africa and Southwest Asia in historic times. They live for ten to fourteen years in the wild, while in captivity they can live longer than twenty years. They typically inhabit savanna and grassland. Lions are unusually social compared to other cats.

Lew, w przypadku samców przekraczający czasem 250 kg wagi, jest drugim -- zaraz po tygrysie -- największym dużym kotem. Dzikie lwy zamieszkują obecnie afrykańskie tereny subsaharyjskie oraz Azję, niegdyś zamieszkiwały także Amerykę Północą i południowo-zachodnią Azję. Na wolności żyją 10-14 lat, w niewoli żyją czasem ponad dwadzieścia. Zazwyczaj przebywają na sawannie i terenach trawiastych. W porównaniu do innych kotów, są niezwykle socjalne.

103. New Zealand / Nowa Zelandia (swap-bot)

NZ-0002-SWAP

From / Od Natasha H. (glassnowdrop)
Source / Źródło www.swap-bot.com

Dunedin is considered to be one of the four main urban centres of New Zealand for historic, cultural, and geographic reasons. It was New Zealand's largest city by population until about 1900, now it's the second-largest city in the South Island (the larger of the two major islands of New Zealand).

The photo shows the Octagon, the central part of Dunedin, chosen as the center of the city by Charles Kettle, Chief Surveyor of the New Zealand Company in 1846.

Dunedin jest uważane za jedno z czterech głównych centrów Nowej Zelandii pod względem historycznym, kulturalnym i geograficznym. Do 1900 roku było największym nowozelandzkim miastem, teraz natomiast jest drugim największym miastem na Wyspie Południowej (większej z dwóch najważniejszych wysp Nowej Zelandii).

Zdjęcie przedstawia Oktagon (EN), centralną część Dunedin, która została wybrana jako centrum przez Karola Kettle, głównego ankietera w New Zealand Company, w 1846 r.

102. Belarus / Białoruś (BY-412980)

BY-412980

From / Od Tkanushe4ka
ID BY-412980
Distance / Dystans 1 366 km
Sent on / Wysłana 3 Apr, 2012
Travel time / Czas podróży 9 days / dni

I always thought Santa Claus lives in Finland. Apparently, he also has some other residences. This is the Belorussian one :).

Zawsze myślałam, że Święty Mikołaj mieszka w Finlandii. Najwidoczniej ma jednak także inne miejsca pobytu. To jest białoruskie :).

101. Germany / Niemcy (DE-1315705)

DE-1315705

From / Od wurzelchen
ID DE-1315705
Distance / Dystans 348 km
Sent on / Wysłana 30 Mar, 2012
Travel time / Czas podróży 8 days / dni

I've seen this cute photo many times, but now I can't find any information about it, besides the caption: Scandale Grande! From the Bruwell's Collection, Kodak Snapshot Winner 1947.

Widziałam to urocze zdjęcie już wiele razy, jednak teraz nie mogę znaleźć żadnych informacji o nim, poza podpisem: Wielki skandal! Z kolekcji Bruwella, zwycięzca konkursu Kodaka 1947.

Saturday, April 21, 2012

100. Taiwan / Tajwan (swap)

celebration

Yaaaaay, a 100th card on the blog :D! / Yaaaay, setna kartka na blogu :D!

TW-0014-SWAP

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

Chinese dragon is a mythical creature in Chinese mythology and folklore. In Chinese art, dragons are typically portrayed as long, scaled, serpentine creatures with four legs. In yin and yang terminology, a dragon is yang and complements a yin.

In contrast to European dragons, which are considered evil, Chinese dragons traditionally symbolize potent and auspicious powers, particularly control over water, rainfall, hurricane, and floods. The dragon is also a symbol of power, strength, and good luck.

Chiński smok to mitologiczne stworzenie z chińskiej mitologii i folkloru. W chińskiej sztuce, smoki są zazwyczaj przedstawiane jako długie czteronogie węże pokryte łuskami. W terminologii yin i yang, smok jest yang i uzupełnia yin.

W przeciwieństwie do smoków z kultury europejskiej, uważanych za złe, chińskie smoki symbolizują moce silne i pomyślne, szczególnie kontrolę nad wodą, opadami, huraganami i powodziami. Smok jest także symbolem mocy, siły i szczęścia.

* * *

TW-0015-SWAP

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

Taipei is a capital of Taiwan (officially the Republic of China) located on the Taiwan Island over the Tamsui River. It is the political, economic, and cultural center of Taiwan. The National Palace Museum which has one of the largest collections of Chinese artifacts and artworks in the world is located here. Considered to be a global city, Taipei is part of a major industrial area. Railways, high speed rail, highways, airports, and bus lines connect Taipei with all parts of the island.
The high, distinctive scyscraper is called Taipei 101, formerly known as the Taipei World Financial Center. It ranked officially as the world's tallest from 2004 until the opening of the Burj Khalifa in Dubai in 2010.

Tajpej jest stolicą Tajwanu (oficjalnie Republiki Chińskiej), położone na wyspie o tej samej nazwie, nad rzeką Tamsui. Jest to polityczne, kulturalne i ekonomiczne centrum Tajwanu. Znajduje się tutaj Narodowe Muzeum Pałacowe, które posiada jedną z największycj kolekcji chińskich artefaktów i grafik. Uważane za globalną metropolię, Tajpej jest częścią ważnego industrialnego obszaru. Jest połączony z resztą wyspy siecią torów, szybkiej koleji, autostrad, lotnisk i linii autobusowych.

99. UK / Wielka Brytania

GB-0010-OTHER

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

Paula asked a question: where did I relax and sunbathe today? We knew it was a city located along the Bristol Channel, known of many beaches. I was lucky and guessed correctly :D. As a prize I received this lovely card.

Barry (Welsh: Y Barri) is a town in the Vale of Glamorgan in Wales. Located less than 11 km south-southwest of Cardiff, the capital city of Wales, Barry is a seaside resort, with attractions including several beaches and the Barry Island Pleasure Park. Once a small village, Barry has absorbed its larger neighbouring villages of Cadoxton and Barry Island. The current population of Barry is almost 48000.

Paula zadała pytanie: gdzie dzisiaj odpoczywałam i łapałam słońce? Wiedzieliśmy, że było to miasto położone nad Kanałem Bristolskim, znane z wielu plaż. Miałam to szczęście i zgadłam :D. Jako nagrodę dostałam tę oto uroczą kartkę.

Barry (wal. Y Barri) jest miastem w walijskim hrabstwie Vale of Glamorgan. Położone mniej niż 11 km na południowy-zachód od Cardiff, głównego miasta Walii, Barry jest nadmorskim resortem, z atrakcjami w postacji wielu plaż i parku rozrywki. Niegdyś było niewielką wioską, dopóki nie wchłonęło większych sąsiadów: Cadoxton i Wyspę Barry. Obecna populacja Barry wynosi prawie 48000 osób.

98. France / Francja (FR-196029)

FR-196029

From / Od me_lady
ID FR-196029
Distance / Dystans 489 km
Sent on / Wysłana 3 Mar, 2012
Travel time / Czas podróży 41 days / dni

Paris and its wonders...
This city is full of little treasures. I know it for sure, I was there last year ;).

This card shows the Pont au Change, a bridge over the Seine, and la Conciergerie, a former royal palace and prison.
Several bridges have stood in this place. It owes its name to the goldsmiths and money changers who had installed their shops on an earlier version of the bridge in the 12th century. Because of the fire of one of the houses in the 14th century the whole bridge was destroyed. It repeated 500 years later and since then building any houses and trading on the bridge become forbidden.
La Conciergerie is part of the larger complex known as the Palais de Justice, which is still used for judicial purposes. Hundreds of prisoners during the French Revolution were taken from La Conciergerie to be executed on the guillotine at a number of locations around Paris.

Paryż i jego cuda...
Miasto to jest pełne małych skarbów. Wiem to na pewno, byłam tam w zeszłym roku ;).

Kartka ta przedstawia Most Wymiany (Pont au Change) położony nad Sekwaną oraz Conciergerie, były pałac królewski oraz więzienie.
Wiele mostów stało w tym miejscu. Nazwę zawdzięczają złotnikom i ludziom wymieniającym złoto, którzy wybudowali swoje sklepy na wczesnej wersji mostu z XII w. W XIV w. pożar jednego z domów stał się przyczyną zniszczenia całego mostu. Sytuacja powtórzyła się 500 lat później i stała się podstawą zakazu budowania domów na moście, a później całkowitego zakazu handlu.
Conciergerie jest częścią większego kompleksu znanego jako Pałac Sprawiedliwości, który do dzisiaj jest używany w celach sądowych. W czasie Rewolucji Francuskiej setki więźniów przebyło drogę z Conciergerie na ulice Paryża, gdzie w wielu miejscach przeprowadzano egzekucje gilotyną.

Friday, April 20, 2012

97. Russia / Rosja (RU-791418)

RU-791418

From / Od ValentinaF
ID RU-791418
Distance / Dystans 5 546 km
Sent on / Wysłana 12 Feb, 2012
Travel time / Czas podróży 11 days / dni

Valentina lives in Krasnoyarsk in Siberia and sent me this beautiful autumnal view of the gigantic rock cliffs of the Stolby Nature Reserve.

Valentina mieszka w Krasnojarsku na Syberii i wysłała mi ten przepiękny jesienny widoczek wielkich kamiennych klifów w rezerwacie przyrody Stolby.

96. Philippines / Filipiny (swap)

PH-0005-SWAP

From / Od Cenezo Q.
Source / Źródło Facebook

The caption on the card says:

A native girl dances while carrying a bin of lanzones above her head during a Lanzones Festival in Mambajao, Camiguin Island.

Podpis na kartce mówi:

Rodowita mieszkanka tańczy jednocześnie niosąc nad głową kosz lanzones podczas Festiwalu Lanzones w Mambajao na wyspie Camiguin.

Lanzones

Lansium domesticum is a species of tree bearing edible fruit. The tree is average sized, reaching 30 metres. It is cultivated mainly for its fruit, which can be eaten raw. The fruit can also be bottled in syrup. Some parts of the plant are used in traditional medicine.

Lansium domesticum jest gatunkiem drzewa rodzącym jadalne owoce. Wyrasta do przeciętnych rozmiarów, osiągając wysokość 30 metrów. Uprawiane jest głównie ze względu na owoce, które mogą być spożywane na surowo. Mogą być także przerobione na syrop. Niektóre części rośliny wykorzystywane są także w medycynie naturalnej.

Lanzones Festival is held every third week of October and it is a four day grand celebration of the lanzones fruit. It is a street dancing competition and parties, trade fair featuring local handicraft and products, cultural shows, parade and beauty pageant. Houses, street poles and even people are ornamented with lanzones.

Festiwal Lanzones (EN) ma miejsce w każdy trzeci tydzień października. Jest to czterodniowe świętowanie na cześć owoców lanzone. To konkurs tańca ulicznego, przyjęcia, jarmark z lokalnymi wyrobami, przedstawienia kulturalne, parada i konkurs piękności. Domy, uliczne słupy, a nawet ludzie są przystrojeni w lanzones.

95. Germany / Niemcy (DE-1275146)

DE-1275146

From / Od Sian
ID DE-1275146
Distance / Dystans 413 km
Sent on / Wysłana 4 Mar, 2012
Travel time / Czas podróży 19 days / dni

A very nice card :).

Bardzo sympatyczna kartka :).

94. Germany / Niemcy (DE-1281553)

DE-1281553

From / Od trtrop
ID DE-1281553
Distance / Dystans 230 km
Sent on / Wysłana 7 Mar, 2012
Travel time / Czas podróży 22 days / dni

Old posters and ads are one of my favorite topics. I'm really happy every time I find something like this in my mailbox.

Hugo Zietz was the founder of the Oriental Tobacco and Cigarettes Factory Yenidze, which began production in 1886. Its name was taken from a small village near Xanthi in the former Ottoman Empire, from which Zietz took most of his tobacco. In 1925 the company was purchased by Reemtsma (nowadays one of the biggest tobacco and cigarette producers in Europe). The factory in Dresden began production of Salem Gold, Salem Selection and Salem No. 6.

Stare plakaty i reklamy to jeden z moich ulubionych tematów. Bardzo się cieszę za każdym razem, gdy znajduję coś w tej tematyce w swojej skrzynce pocztowej.

Hugo Zietz był założycielem Orientalnej Wytwórni Tabaki i Papierosów Yenidze, która rozpoczęła produkcję w 1886 r. Nazwa została zapożyczona od małej wioski w pobliżu Xanthi w byłym Imperium Ottomańskim, z której Zietz miał większość swojej tabaki. W 1925 r. firma została zakupiona przez Reemtsma (dzisiaj jest to jeden z największych producentów tabaki i papierosów w Europie). Fabryka w Dreźnie rozpoczęła produkcję Salem Gold, Salem Selection i Salem No. 6.

Thursday, April 19, 2012

93. Finland / Finlandia (FI-1376038)

FI-1376038

From / Od telle
ID FI-1376038
Distance / Dystans 1 799 km
Sent on / Wysłana 22 Mar, 2012
Travel time / Czas podróży 7 days / dni

This photo was taken c. 1945 in Paris. I like it a lot, I'm fond of this type of cards.

Zdjęcie to zostało zrobione ok. 1945 roku w Paryżu. Podoba mi się bardzo, lubię tego typu stare kartki.