Thursday, January 5, 2012

68. Finland / Finlandia (swap)

FI-0010-SWAP

From / Od Eeva S.
Source / Źródło Facebook

Another swap via Facebook. I like the mask a lot.

Kolejny swap z FB. Strasznie podoba mi się maska.

67. Germany / Niemcy (DE-1181597)

DE-1181597

From / Od Janny21
ID DE-1181597
Distance / Dystans 373 km
Sent on / Wysłana 30 Dec, 2011
Travel time / Czas podróży 6 days / dni

German food may not be the healthiest in the world, but it's nice to eat wurst from time to time :).

Niemieckie jedzenie może nie jest najzdrowsze pod słońcem, ale dobrze jest czasem zjeść porządnego wursta :).

66. Hong Kong (swap)

HK-0005-SWAP

From / Od Tracy C.
Source / Źródło Facebook

I recently discovered the postcrossing group on Facebook and... I'm lost. The amount of swaps I'm arranging is insane :D.
(this also means that I have more and more postcards I should publish here...)

One of the best cards I got through FB swap is this wonderful view from Tracy. It's a bird shop in Hong Kong. There is a lot of shops of this type on that particular street. You can approach the cages and take a photo.

Odkryłam ostatnio grupę postcrossingową na Facebooku i... wpadłam po uszy. Liczba swapów, jakie aktualnie ustawiam, jest szalona :D.
(oznacza to także, że mam coraz więcej kartek, które powinnam tutaj opublikować...)

Jedną z najlepszych kartek, jakie dotąd dostałam w ramach wymianek przez FB jest to oto zdjęcie sklepu z ptakami w Hong Kongu. Wysłała mi ją Tracy.
Sklepów tego typu jest na tej konkretnej ulicy zatrzęsienie. Można podejść do klatek i zrobić sobie zdjęcie.