Tuesday, February 21, 2012

70. Norway / Norwegia (NO-50503)

NO-50503

From / Od Argenorge
ID NO-50503
Distance / Dystans 1 680 km
Sent on / Wysłana 25 Jul, 2011
Travel time / Czas podróży 12 days / dni

One of my dreams is to go north and see the aurora and the midnight sun!

Jednym z moich marzeń jest podróż na północ i zobaczenie na własne oczy zorzy polarnej i dnia polarnego!

No comments:

Post a Comment