Tuesday, February 21, 2012

72. South Africa / RPA (ZA-19030)

ZA-19030

From / Od Shaneez
ID ZA-19030
Distance / Dystans 8 845 km
Sent on / Wysłana 5 Sep, 2011
Travel time / Czas podróży 14 days / dni

A beautiful card sent by Sandy. Essence of South Africa :).

Piękna kartka wysłana przez Sandy. Esencja RPA :).

No comments:

Post a Comment