Tuesday, February 21, 2012

74. Tunisia / Tunezja (swap)

TN-0001-SWAP

From / Od Mehdi K.
Source / Źródło Facebook

It is another swap from Facebook <3.
Mehdi sent me this card depicting Korbous, a small Tunisian city with 3500 inhabitants. It came a little bit destroyed, but it's not important :).

To kolejny swap z Facebooka <3.
Mehdi przysłał mi tę kartkę przedstawiającą Korbous, małe tunezyjskie miasteczko z 3500 mieszkańcami. Przyszła trochę sponiewierana, ale ważne, że jest :).

No comments:

Post a Comment