Wednesday, February 22, 2012

77. Poland / Poland (swap)

PL-0128-SWAP

/ Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

From / Od Anna S.
Source / Źródło Facebook

For many years I imagined Warsaw as a big, gray, overcrowded awful city. Just recently this image in my head started to change. I've been there several times and if I had to go back to Poland, Warsaw might be my destination :).

I also like cards published by Atelier Nouvelles Images. That's why this card drew my attention.

Przez wiele lat wyobrażałam sobie Warszawę jako wielkie, szare, przeludnione paskudne miasto. Ten obraz w mojej głowie zaczął się zmieniać dopiero niedawno. Byłam tam kilka razy i gdyby teraz miała wracać do Polski, Warszawa mogłaby być moim celem :).

Poza tym lubię kartki z serii Atelier Nouvelles Images. Dlatego też ta kartka przyciągnęła moją uwagę.

No comments:

Post a Comment