Friday, February 24, 2012

79. Argentina / Argentyna (AR-7218)

AR-7218

From / Od fridaart
ID AR-7218
Distance / Dystans 11 402 km
Sent on / Wysłana 7 Dec, 2010
Travel time / Czas podróży 28 days / dni

So far this is the only one card from Argentina I have. Today, I'd think twice before registering it, as it is an ad card. A year ago my registering rules were not so strict; and besides that the sender wrote a long message, used nice stamps and cute stickers of vegetables. Forgiven ;).

Jak dotąd jest to moja jedyna kartka z Argentyny, jaką posiadam. Dzisiaj pewnie pomyślałabym dwa razy, zanim bym ją zarejestrowała, ponieważ jest to kartka reklamowa. Rok temu moje zasady dotyczące rejestrowania kartek nie były tak surowe; poza tym nadawca napisał długą wiadomość oraz użył ładnych znaczków i fajnych warzywnych naklejek. Wybaczone ;).

No comments:

Post a Comment