Monday, February 27, 2012

82. China / Chiny (CN-335070)

CN-335070

From / Od Cell
ID CN-335070
Distance / Dystans 8 970 km
Sent on / Wysłana 25 Feb, 2011
Travel time / Czas podróży 14 days / dni

Bozhou is a prefecture-level city in the Eastern China. It is over 3000 years old. Bozhou is rich in Chinese herbal medicine and has the name of “capital of Herbal Medicine”. It also has many historical monuments. One of them is depicted in the photo the Ancient Opera Theater (Hua Xi Lou), built during 1662 and 1722, the reign of Emperor Kangxi of the Qing Dynasty.

Bozhou jest miastem o statusie prefektury miejskiej we wschodnich Chinach. Liczy sobie ponad 3000 lat, jest także kolebką medycyny chińskiej i posiada nazwę "stolicy medycyny ziołowej". Posiada także wiele zabytków. Jednym z nich jest przedstawiony na zdjęciu Starożytny Teatr Operowy (Hua Xi Lou), zbudowany w latach 1662-1722, podczas panowania cesarza Kangxi z dynastii Qing.

No comments:

Post a Comment