Saturday, April 21, 2012

100. Taiwan / Tajwan (swap)

celebration

Yaaaaay, a 100th card on the blog :D! / Yaaaay, setna kartka na blogu :D!

TW-0014-SWAP

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

Chinese dragon is a mythical creature in Chinese mythology and folklore. In Chinese art, dragons are typically portrayed as long, scaled, serpentine creatures with four legs. In yin and yang terminology, a dragon is yang and complements a yin.

In contrast to European dragons, which are considered evil, Chinese dragons traditionally symbolize potent and auspicious powers, particularly control over water, rainfall, hurricane, and floods. The dragon is also a symbol of power, strength, and good luck.

Chiński smok to mitologiczne stworzenie z chińskiej mitologii i folkloru. W chińskiej sztuce, smoki są zazwyczaj przedstawiane jako długie czteronogie węże pokryte łuskami. W terminologii yin i yang, smok jest yang i uzupełnia yin.

W przeciwieństwie do smoków z kultury europejskiej, uważanych za złe, chińskie smoki symbolizują moce silne i pomyślne, szczególnie kontrolę nad wodą, opadami, huraganami i powodziami. Smok jest także symbolem mocy, siły i szczęścia.

* * *

TW-0015-SWAP

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

Taipei is a capital of Taiwan (officially the Republic of China) located on the Taiwan Island over the Tamsui River. It is the political, economic, and cultural center of Taiwan. The National Palace Museum which has one of the largest collections of Chinese artifacts and artworks in the world is located here. Considered to be a global city, Taipei is part of a major industrial area. Railways, high speed rail, highways, airports, and bus lines connect Taipei with all parts of the island.
The high, distinctive scyscraper is called Taipei 101, formerly known as the Taipei World Financial Center. It ranked officially as the world's tallest from 2004 until the opening of the Burj Khalifa in Dubai in 2010.

Tajpej jest stolicą Tajwanu (oficjalnie Republiki Chińskiej), położone na wyspie o tej samej nazwie, nad rzeką Tamsui. Jest to polityczne, kulturalne i ekonomiczne centrum Tajwanu. Znajduje się tutaj Narodowe Muzeum Pałacowe, które posiada jedną z największycj kolekcji chińskich artefaktów i grafik. Uważane za globalną metropolię, Tajpej jest częścią ważnego industrialnego obszaru. Jest połączony z resztą wyspy siecią torów, szybkiej koleji, autostrad, lotnisk i linii autobusowych.

No comments:

Post a Comment