Sunday, April 22, 2012

104. South Africa / RPA (swap-bot)

ZA-0001-SWAP

From / Od Marie-Antoinette P. (Apelser)
Source / Źródło www.swap-bot.com

The lion, with some males exceeding 250 kg in weight, is the second-largest living cat after the tiger. Wild lions currently exist in Sub-Saharan Africa and in Asia, having disappeared from North Africa and Southwest Asia in historic times. They live for ten to fourteen years in the wild, while in captivity they can live longer than twenty years. They typically inhabit savanna and grassland. Lions are unusually social compared to other cats.

Lew, w przypadku samców przekraczający czasem 250 kg wagi, jest drugim -- zaraz po tygrysie -- największym dużym kotem. Dzikie lwy zamieszkują obecnie afrykańskie tereny subsaharyjskie oraz Azję, niegdyś zamieszkiwały także Amerykę Północą i południowo-zachodnią Azję. Na wolności żyją 10-14 lat, w niewoli żyją czasem ponad dwadzieścia. Zazwyczaj przebywają na sawannie i terenach trawiastych. W porównaniu do innych kotów, są niezwykle socjalne.

1 comment: