Friday, April 20, 2012

96. Philippines / Filipiny (swap)

PH-0005-SWAP

From / Od Cenezo Q.
Source / Źródło Facebook

The caption on the card says:

A native girl dances while carrying a bin of lanzones above her head during a Lanzones Festival in Mambajao, Camiguin Island.

Podpis na kartce mówi:

Rodowita mieszkanka tańczy jednocześnie niosąc nad głową kosz lanzones podczas Festiwalu Lanzones w Mambajao na wyspie Camiguin.

Lanzones

Lansium domesticum is a species of tree bearing edible fruit. The tree is average sized, reaching 30 metres. It is cultivated mainly for its fruit, which can be eaten raw. The fruit can also be bottled in syrup. Some parts of the plant are used in traditional medicine.

Lansium domesticum jest gatunkiem drzewa rodzącym jadalne owoce. Wyrasta do przeciętnych rozmiarów, osiągając wysokość 30 metrów. Uprawiane jest głównie ze względu na owoce, które mogą być spożywane na surowo. Mogą być także przerobione na syrop. Niektóre części rośliny wykorzystywane są także w medycynie naturalnej.

Lanzones Festival is held every third week of October and it is a four day grand celebration of the lanzones fruit. It is a street dancing competition and parties, trade fair featuring local handicraft and products, cultural shows, parade and beauty pageant. Houses, street poles and even people are ornamented with lanzones.

Festiwal Lanzones (EN) ma miejsce w każdy trzeci tydzień października. Jest to czterodniowe świętowanie na cześć owoców lanzone. To konkurs tańca ulicznego, przyjęcia, jarmark z lokalnymi wyrobami, przedstawienia kulturalne, parada i konkurs piękności. Domy, uliczne słupy, a nawet ludzie są przystrojeni w lanzones.

No comments:

Post a Comment