Saturday, April 21, 2012

98. France / Francja (FR-196029)

FR-196029

From / Od me_lady
ID FR-196029
Distance / Dystans 489 km
Sent on / Wysłana 3 Mar, 2012
Travel time / Czas podróży 41 days / dni

Paris and its wonders...
This city is full of little treasures. I know it for sure, I was there last year ;).

This card shows the Pont au Change, a bridge over the Seine, and la Conciergerie, a former royal palace and prison.
Several bridges have stood in this place. It owes its name to the goldsmiths and money changers who had installed their shops on an earlier version of the bridge in the 12th century. Because of the fire of one of the houses in the 14th century the whole bridge was destroyed. It repeated 500 years later and since then building any houses and trading on the bridge become forbidden.
La Conciergerie is part of the larger complex known as the Palais de Justice, which is still used for judicial purposes. Hundreds of prisoners during the French Revolution were taken from La Conciergerie to be executed on the guillotine at a number of locations around Paris.

Paryż i jego cuda...
Miasto to jest pełne małych skarbów. Wiem to na pewno, byłam tam w zeszłym roku ;).

Kartka ta przedstawia Most Wymiany (Pont au Change) położony nad Sekwaną oraz Conciergerie, były pałac królewski oraz więzienie.
Wiele mostów stało w tym miejscu. Nazwę zawdzięczają złotnikom i ludziom wymieniającym złoto, którzy wybudowali swoje sklepy na wczesnej wersji mostu z XII w. W XIV w. pożar jednego z domów stał się przyczyną zniszczenia całego mostu. Sytuacja powtórzyła się 500 lat później i stała się podstawą zakazu budowania domów na moście, a później całkowitego zakazu handlu.
Conciergerie jest częścią większego kompleksu znanego jako Pałac Sprawiedliwości, który do dzisiaj jest używany w celach sądowych. W czasie Rewolucji Francuskiej setki więźniów przebyło drogę z Conciergerie na ulice Paryża, gdzie w wielu miejscach przeprowadzano egzekucje gilotyną.

No comments:

Post a Comment