Tuesday, May 29, 2012

106. France / Francja (swap)

FR-0009-SWAP

From / Od Martine V.
Source / Źródło Facebook

Lyon is a city in east-central France, between Paris and Marseille. It has over 480000 inhabitants and is a major centre for banking as well as for chemical, pharmaceutical, and biotech industries. Besides that, it has developed a reputation as the capital of gastronomy in France. The city is a UNESCO World Heritage Site.

The photo shows the Lyon Cathedral and the basilica of Notre-Dame de Fourvière. The cathedral was built on the ruins of a 6th century church, the construction ended in 1476. It has an astronomical clock from the 14th century.
The basilica was built with private funds between 1872 and 1884. It has four main towers, and a belltower topped with a gilded statue of the Virgin Mary. It features fine mosaics, superb stained glass, and a crypt of Saint Joseph.

Lyon jest miastem w środkowo-wschodniej Francji, położonym pomiędzy Paryżem a Marsylią. Zamieszkuje je ponad 480000 ludzi. Jest to ważny ośrodek finansowy; rozwija się tu także przemysł chemiczny, farmaceutyczny oraz biotechnologiczny. Ponadto Lyon wykształcił sobie reputację francuskiej stolicy gastronomii. Miasto to znajduje się także na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Zdjęcie przedstawia katedrę oraz bazylikę Najświętszej Maryji Panny. Katedra zbudowana została na ruinach VI-wiecznego kościoła, budowa została zakończona w roku 1476. Znana jest z zegara astronomicznego pochodzącego z XIV w.
Bazylika została wzniesiona przy użyciu prywatnych funduszy, w latach 1872-1884. Posiada cztery wieże główne, a dzwonnica jest zwieńczona pozłacaną figurą Matki Boskiej. W bazylice znajdują się piękne mozaiki, wspaniałe witraże oraz krypta św Józefa.

No comments:

Post a Comment