Wednesday, May 30, 2012

110. Suriname / Surinam (swap)

SR-0001-SWAP

From / Od Sherwin H.
Source / Źródło Facebook

Suriname is a country in northern South America, bordering Guyana, French Guiana, Brazil and the Atlantic Ocean. Its capital is Paramaribo. It used to be a British and Dutch colony and was previously known as Dutch Guiana. It achieved independence from the Netherlands in 1975.

Suriname is the smallest sovereign state in South America (under 165 000 sq km) and has the population of ~560 000. Most tourists visit Suriname for the outstanding biodiversity of the pristine Amazonian rain forests in the south of the country. The Central Suriname Nature Reserve is the biggest and one of the most popular reserves. There are also many waterfalls throughout the country. One of the biggests, Raleighvallen (Raleigh Falls), is a 56 000-hectare nature reserve on the Coppename River.

Surinam jest krajem położonym na północy Ameryki Południowej, graniczącym z Gujaną, Gujaną Francuską, Brazylią i Atlantykiem. Jego stolicą jest Paramaribo. Surinam był kolonią brytyjską i holenderską i znany był wcześniej jako Gujana Holenderska. Uzyskał niepodległość w 1975 r.

Surinam jest najmniejszym niepodległym państwem Ameryki Południowej. Zamieszuje go ok. 560 000 ludzi. Większość turystów odwiedza Surinam ze względu na wybitną różnorodność dziewiczych lasów amazońskich na południu kraju. Centralny Rezerwat Przyrody jest jednym z największych i najbardziej popularnych rezerwatów. Ponadto na terenie Surinamu znajduje się wiele wodospadów. Jednym z największych jest Raleighvallen, znajdujący się na obszarze 56 000 hektarów naturalnego rezerwatu rzeki Coppename.

2 comments: