Thursday, October 11, 2012

131. Poland / Polska (RR)

PL-0151-RR

From / Od stalowamagnolia
Source / Źródło postcrossing-forum.pl
RR group / Grupa RR 6-months / 6-miesięczny

This is definitely the biggest card I have -- I hardly fit it into my scanner :D!

The Castle of the Teutonic Order in Malbork (German: Ordensburg Marienburg) is a gothic, fortified, brick castle over the Nogat River in the Northern Poland; it is the largest castle in the world by surface area and the biggest brick building in Europe. It has been built in few stages between 13th and 15th century by the Teutonic Knights (a German Roman Catholic religious order of crusaders). The castle is a classic example of a medieval European fortress. In 1997 it became a UNESCO's World Heritage Site.

To jest zdecydowanie największa kartka, jaką mam -- ledwo co zmieściłam ją w skanerze :D!

Zamek w Malborku (niem. Ordensburg Marienburg) to gotycki, warowny i ceglany zamek znajdujący się na prawym brzegu Nogatu w północnej Polsce; największy na świecie zamek pod względem powierzchni oraz największa budowla ceglana w Europie. Zbudowany został w kilku etapach na przestrzeni XIII-XV w. przez Zakon Krzyżacki (niemiecki rzymskokatolicki zakon krzyżowców). Jest to jeden z najznakomitszych przykładów średniowiecznej architektury obronno-rezydencyjnej w Europie. W 1997 r. został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

130. Thailand / Tajlandia (TH-111532)

TH-111532

From / Od billmeng
ID TH-111532
Distance / Dystans 9,040 km
Sent on / Wysłana 4 Aug, 2012
Travel time / Czas podróży 9 days / dni

I am an avid fan of Thai cuisine, so this card is perfect for me :).

Tom yum goong (or tom yam) is a hot and sour clear soup. The basic broth is made of stock and fresh ingredients such as lemon grass, kaffir lime leaves, galangal, lime juice, fish sauce and crushed chili peppers.

Pad Thai is a dish of stir-fried rice noodles with eggs, fish sauce, tamarind juice, red chili pepper, plus any combination of bean sprouts, shrimp, chicken, or tofu, garnished with crushed peanuts, coriander and lime.

Son tum is a spicy salad made from shredden unripe papaya.

Thai iced tea is made from strongly brewed black tea, which is sweetened with sugar and condensed milk, then cooled.

Jestem wielką fanką kuchni tajskiej, tak więc ta kartka jest stworzona dla mnie :).

Tom yum lub (tom yam) jest ostro-kwaśną zupą klarowną zupą. Na podstawowy rosół składa się bulion oraz świeże składniki takie, jak trawa cytrynowa, liście limonki kaffir, galangal, sok z limetki, sos rybny i zmiażdżone papryczki chili.

Pad Thai (EN) to danie składające się z makaronu smażonego w ruchu (stir-fry), wraz jajkami, sosem rybnym, sokiem tamaryndowym i czerwoną papryką, z uwzględnieniem innych dodatków jak kiełki, krewetki, kurczak, tofu, przybrane zmiażdżonymi orzeszkami ziemnymi, kolendrą i limetką.

Som tum (EN) to pikantna saładka z niedojrzałej papaji.

Tajska mrożona herbata to napój na bazie mocnej czarnej herbaty, słodzony cukrem i skondensowanym mlekiem, następnie schłodzony.

Saturday, October 6, 2012

129. Isle of Man / Wyspa Man (swap)

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com

IM-0002-SWAP
From / Od James P.
Source Facebook

Isle of Man (known also as Mann), is a self-governing British Dependency, located in the Irish Sea. It has been inhabited since before 6500 BC. It is 52 km long and 22 km wide at the widest point. The Isle of Man is home to 80k people, of whom 26k reside in the island's capital, Douglas.

Tourism is one of the main sectors of the isle's economy. People are involved in cattle farming and cultivation, including potatoes and fruit trees. Isle of Man issues its own banknotes, coins and postal stamps.

Wyspa Man (znana także jako Mann), położona na Morzu Irlandzkim, posiada status polityczny dependencji Korony brytyjskiej. Zamieszkana jest już od 6500 p.n.e. Jej długość wynosi 52 km, a w najszerszym miejscu mierzy 22 km. Wyspę zamieszkuje 80 tys. ludzi, z czego 26 tys. zamieszkuje stolicę, Douglas.

Podstawą gospodarki wyspy jest turystyka. Ludność zajmuje się uprawą, m.in. ziemniaków oraz drzew owocowych, a także hodowlą bydła, owiec, drobiu. Wyspa Man emituje własne banknoty, monety i znaczki pocztowe.

128. Mongolia

MN-0001-OTHER

From / Od Fredrik

Mongolia is a country in East and Central Asia. It borders only two countries, Russia and China. 45% of the population (which is ~3 millions total) lives in the capital, Ulan Bator. At 1,5 millions square kilometres, Mongolia is the 19th largest and the most sparsely populated independent country in the world. The country contains very little arable land, as much of its area is covered by steppes, with mountains to the north and west and the Gobi Desert to the south. Approximately 30% of the population are nomadic or semi-nomadic.

The area of what is now Mongolia has been ruled by various nomadic empires, the most known one was created by Genghis Khan in 1206. From the 14th century up until 1921, Mongolia was under Chinese rule.

Mongolia jest krajem położonym we wschodniej i centralnej Azji. Sąsiaduje tylko z dwoma krajami: Rosją i Chinami. 45% populacji (liczącej w sumie ok. 3 milionów) mieszka w stolicy, Ułan Bator. Obszar zajmowany przez Mongolię wynosi 1,5 miliona kilometrów kwadratowych, co czyni ją 19. największym niepodległym krajem na świecie i z najmniejszą gęstością ludności. Kraj ten posiada bardzo mało rejonów nadających się pod uprawę, jako że większość kraju pokryta jest stepami, północ i zachód zajmują góry, natomiast na południu znajduje się pustynia Gobi. Około 30% populacji to koczownicy.

127. Belgium / Belgia (BE-160844)

BE-160844

From / Od arno1995
ID BE-160844
Distance / Dystans 496 km
Sent on / Wysłana 26 Jul, 2012
Travel time / Czas podróży 4 days / dni

I'm still not quite sure if I prefer Belgian or Swiss chocolate :D.

Nadal nie jestem pewna, czy wolę czekoladę belgijską czy szwajcarską :D.

Friday, October 5, 2012

126. South Korea / Korea Południowa (KR-45186)

KR-45186

From / Od your_sy
ID KR-45186
Distance / Dystans 8 791 km
Sent on / Wysłana 31 Jul, 2012
Travel time / Czas podróży 10 days / dni

This year I discovered the beauty of lilies, I never paid any attention to them at the florist's before. They're beautiful flowers, but you have to remember to cut their stamens before they ripe, because lilies' pollen is really hard to wash off the clothes ;).

W tym roku odkryłam piękno lilii, jakoś wcześniej nigdy nie zwracałam na nie uwagi w kwiaciarni. To piękne kwiaty, ale trzeba pamiętać o obcięciu ich pręcików zanim dojrzeją, bo liliowy pyłek bardzo trudno sprać z ubrań ;).

125. Germany / Niemcy (DE-1492221)

DE-1492221

From / Od froggy12
ID DE-1492221
Distance / Dystans 467 km
Sent on / Wysłana 20 Jul, 2012
Travel time / Czas podróży 4 days / dni

Unbelievable! I had to wait over 2 years to finally receive my first card with popular Neuschwanstein castle!

The castle is located in Bavaria. Its construction began in 1869 and it took over 20 years to finish it. It was built and owned by king Ludwig II of Bavaria. It was supposed to be a king's personal refuge, but he spent there only 172 days before he died in 1886. However, immediately after, the castle was opened to the public and had ca. 60 millions visitors since.

Niewarygodne! Musiałam czekać ponad 2 lata, żeby w końcu dostać kartkę z popularnym zamkiem Neuschwanstein!

Zamek znajduje się w Bawarii. Jego budowa rozpoczęła się w 1869 r. i trwała ponad 20 lat. Jego twórcą i właścicielem był król Ludwik II Bawarski. Zamek ten miał w zamierzeniu być jego azylem, jednakże król spędził w nim tylko 172 dni zanim zmarł w 1886 r. Od razu po jego śmierci zamek został otwarty do zwiedzania i od tego czasu odwiedziło go ok. 60 milionów turystów.

Thursday, October 4, 2012

124. Lithuania / Litwa (LT-233222)

LT-233222

From / Od Dovili
ID LT-233222
Distance / Dystans 1 342 km
Sent on / Wysłana 20 Aug, 2012
Travel time / Czas podróży 11 days / dni

Oh, coffee... Many people can't imagine a single day without it. I don't have such problems, but I like coffee a lot. Especially the smell of grounds!

Oj, kawa... wielu ludzi nie wyobraża sobie bez niej choćby jednego dnia. Ja nie mam takich problemów, ale kawę bardzo lubię. Szczególnie zapach ziaren!

123. Russia / Rosja (RU-1129337)

RU-1129337

From / Od goldenbat
ID RU-1129337
Distance / Dystans 3 358 km
Sent on / Wysłana 4 Aug, 2012
Travel time / Czas podróży 9 days / dni

Another sweet card with Cheburashka to my collection. Yay! (I wrote more about the character here).

Kolejna śliczna kartka z Kiwaczkiem do mojej kolekcji. Yay! (Więcej o tej postaci pisałam tutaj)

122. The Netherlands / Holandia (NL-1378957)

NL-1378957

From / Od Kincaid
ID 1378957
Distance / Dystans 578 km
Sent on / Wysłana 14 Aug, 2012
Travel time / Czas podróży 4 days / dni

Autumn is my favourite season!

Jesień to moja ulubiona pora roku!

121. Russia / Rosja (RU-1127359)

RU-1127359

From / Od Rodzinka
ID RU-1127359
Distance / Dystans 1 989 km
Sent on / Wysłana 3 Aug, 2012
Travel time / Czas podróży 12 days / dni

Awesome card!

Świetna kartka!

Wednesday, October 3, 2012

120. Russia / Rosja (RU-1018676)

RU-1018676

From / Od via_lactea
ID RU-1018676
Distance / Dystans 2199 km
Sent on / Wysłana 4 Jun, 2012
Travel time / Czas podróży 35 days / dni

Grand Duchess Anastasia Nikolaevna of Russia was the youngest daugther of the last Russian Tzar Nicholas II. She had 3 elder sisters: Olga, Tatiana and Maria. Anastasia and her whole family were murdered by the Bolshevik secret police on July 17, 1918. She was 17 years old.

Because the location of here burial was unknown during the decades of Communists rule, many believed that she escaped her captors and survived. These speculations ended in 2009 when the final DNA testing results were published.

Wielka księżna Anastazja Nikołajewna Romanowa była najmłodszą córką ostatniego cara Rosji Mikołaja II. Miała trzy starsze siostry: Olgę, Tatianę i Marię. Anastazja i cała jej rodzina została zamordowana przez bolszewicką tajną policję 17 lipca 1918 r. Miała 17 lat.

Podczas rządów komunistów nieznane było dokładne miejsce jej pochówku. Z tego powodu wielu wierzyło, że udało się jej przeżyć i uciec. Domniemania te zostały ucięte gdy w 2009 r. opublikowane zostały ostateczne wyniki badań DNA.

119. USA (US-1811177)

US-1811177

From / Od Yellowbug
ID US-1811177
Distance / Dystans 6970 km
Sent on / Wysłana 9 Aug, 2012
Travel time / Czas podróży 8 days / dni

Robin is a volunteer in a radio station where she reads books ad periodicals to listeners who are sight impaired. She lives near Lake Michigan.

Robin jest wolontariuszką w rozgłośni radiowej, gdzie czyta książki i magazyny słuchaczom, którzy mają problemy ze wzrokiem. Mieszka niedaleko jeziora Michigan.

118. UK / Wielka Brytania (RR)

GB-0014-RR

From / Od Lucy156
Source / Źródło forum Postcrossing
RR group / Grupa RR Choose a country #500

I am a foodie: I love cooking and good food. That's why I appreciate postcards with yummy recipes. This particular one looks great!

Jestem smakoszem: uwielbiam gotowanie i dobre jedzenie. Dlatego też doceniam kartki z pysznymi przepisami. Ten konkrenty zapowiada się smakowicie!