Thursday, June 7, 2012

115. Russia / Rosja (tag)

RU-0031-TAG

From / Od Atlantidochka
Source / Źródło forum.postcrossing.com

This is a card from the thread called fast favorites tag. I like the aurora :). Similar card was here.

To kartka z wątku o tytule szybki tag ulubionych kartek. Lubię zorzę polarną :). Podobna kartka była tutaj.

114. Laos (swap)

LA-0001-SWAP

From / Od Cheerful D.
Source / Źródło Facebook

Laos is a country in Southeast Asia, bordering Vietnam, China, Thailand, Burma and Cambodia. It is inhabited by 6,5 mln people and the capital city is Vientiane. The official language is Lao.

Its history reaches 14th century. In 1893, it became a French protectorate, briefly gained independence in 1945, but returned to French shortly afterwards. Laos became independent in 1953.

The Lao economy depends mainly on trade with neighbors. Tourism sector became very important too, with almost 2 mln visitors in 2010. Laos has become popular with tourists for its relaxed style of living.

The photo shows the project for reconstruction of bridges on the National Road Route 13.

Laos jest krajem w połudiowo-wschodniej Azji, graniczącym z Wietnamem, Chinami, Tajlandią, Birmą i Kambodżą. Zamieszkuje go 6,5 miliona ludzi, a stolicą jest Vientiane. Oficjalny język to Lao.

Historia Laosu sięga XIV wieku. W 1893 r. stał się francuskim protektoratem. Odzyskał na krótko niepodległość w 1945 r., jednak wrócił zaraz potem do Francuzów. Niepodległość uzyskał w 1953 r.

Laotańska ekonomia opiera się głównie na handlu z państwami sąsiednimi. Turystyka także stała się ważnym sektorem, z prawie 2 milionami turystów w 2010 r. Laos stał się popularny wśród turystów ze względu na panujący w nim spokojny tryb życia.

Zdjęcie przedstawia projekt przebudowy mostów drogi krajowej nr 13.