Thursday, May 31, 2012

113. Singapore / Singapur (private)

SG-0003-OTHER

From / Od Roshan

Roshan is a great guy who recently made his dreams true and went on a long round-trip to some Asian countries. He didn't forget about me (I didn't let him, to be completely honest ;)) and send me this beautiful card while he was staying in Singapore.

The description says Boat Quay with old shop house restaurants fronting Singapore River -- popular with evening diners. I heard many good things about food in Singapore and Roshan says the same. If you want to know more, I strongly recommend Ula's blog. She travels a lot and makes wonderful pictures, focusing on food mostly. Seriously guys, even if you don't speak Polish try to use Google Translator, because it is totally worth it!
Recently she was on a similar trip and wrote a long post about Singaporean food.

Roshan jest świetnym facetem, który ostatnio spełnił swoje marzenia i wyjechał na długą wycieczkę objazdową po krajach azjatyckich. Nie zapomniał przy tym o mnie (cóż, szczerze mówiąc, nie pozwoliłam mu na to ;)) i wysłał mi tę piękną pocztówkę podczas pobytu w Singapurze.

Podpis na kartce wygląda następująco: Boat Quay z restauracjami w budynkach po starych sklepach wychodzące na rzekę Singapur - popularne jako miejsce na wieczorne posiłki. Słyszałam wiele dobrych rzeczy o singapurskim jedzeniu, Roshan też to potwierdza. Jeśli chcecie poczytać więcej na ten temat, mocno polecam blog Uli. Ula dużo podróżuje i robi piękne zdjęcia, skupiając się głównie na jedzeniu.
Niedawno odbyła podobną wycieczkę po Azji i napisała długi post o jedzeniu w Singapurze.

112. Poland / Polska (swap)

PL-0146-SWAP

From / Od Ania
Source / Źródło www.postcrossing-forum.pl

I received this yummy tomatoes from Ania (heeeeeelllooo if you read me :)!). And with this card I'd like to introduce you to my collection of Nouvelles Images Multiples cards.

Nouvelles Images is a card publisher from France. They became well known because of the quality and beauty of cards they publish. Some examples you can see here: click.

NI has one distinctive series: multiples. People around the world became crazy about it, including myself :). I have 53 cards right now and I'm sure that's not the end.

I like tomatoes A LOT, although if they're not from farmer's market, they are not very tasty :(.

Te soczyste, smakowite pomidory otrzymałam od Ani (heeellloooł, jeśli mnie czytasz :)!). Tą kartką chciałabym Wam przybliżyć swoją kolekcję zbiorowych kartek Nouvelles Images.

Nouvelles Images jest francuskim wydawcą kartek. Stali się dobrze znani z powodu ładnych kartek i ich dobrej jakości. Przykłady możecie zobaczyć tutaj: klik.

NI ma jedną wyróżniającą się serię: kartki zbiorowe. Ludzie na całym świecie oszaleli na ich punkcie, ja także :). Mam w tym momencie 53 wzory i to na pewno nie jest koniec.

BARDZO lubię pomidory, aczkolwiek jeśli to nie są pomidory z targu, nie smakują zbyt dobrze :(.

111. Cyprus / Cypr (private)

CY-0005-OTHER

From / Od Satai's parents / Rodzice Satai
Source / Źródło postcrossing-forum.pl

I was really surprised when I found this card in my mailbox. I had no idea who sent it to me, the signature was ambiguous. After short investigation everything became clear -- Satai was so nice and gave my address to her parents going on a trip to Cyprus. Thanks again :D!

Byłam zaskoczona, gdy znalazłam tę kartkę w swojej skrzynce pocztowej. Nie miałam pojęcia kto mi ją wysłał, podpis nic mi nie mówił. Po krótkim dochodzeniu wszystko się wyjaśniło -- Satai była tak miła i przekazała mój adres rodzicom jadącym na wycieczkę na Cypr. Jeszcze raz dziękuję :D!

Wednesday, May 30, 2012

110. Suriname / Surinam (swap)

SR-0001-SWAP

From / Od Sherwin H.
Source / Źródło Facebook

Suriname is a country in northern South America, bordering Guyana, French Guiana, Brazil and the Atlantic Ocean. Its capital is Paramaribo. It used to be a British and Dutch colony and was previously known as Dutch Guiana. It achieved independence from the Netherlands in 1975.

Suriname is the smallest sovereign state in South America (under 165 000 sq km) and has the population of ~560 000. Most tourists visit Suriname for the outstanding biodiversity of the pristine Amazonian rain forests in the south of the country. The Central Suriname Nature Reserve is the biggest and one of the most popular reserves. There are also many waterfalls throughout the country. One of the biggests, Raleighvallen (Raleigh Falls), is a 56 000-hectare nature reserve on the Coppename River.

Surinam jest krajem położonym na północy Ameryki Południowej, graniczącym z Gujaną, Gujaną Francuską, Brazylią i Atlantykiem. Jego stolicą jest Paramaribo. Surinam był kolonią brytyjską i holenderską i znany był wcześniej jako Gujana Holenderska. Uzyskał niepodległość w 1975 r.

Surinam jest najmniejszym niepodległym państwem Ameryki Południowej. Zamieszuje go ok. 560 000 ludzi. Większość turystów odwiedza Surinam ze względu na wybitną różnorodność dziewiczych lasów amazońskich na południu kraju. Centralny Rezerwat Przyrody jest jednym z największych i najbardziej popularnych rezerwatów. Ponadto na terenie Surinamu znajduje się wiele wodospadów. Jednym z największych jest Raleighvallen, znajdujący się na obszarze 56 000 hektarów naturalnego rezerwatu rzeki Coppename.

109. Japan / Japonia (JP-257974)

JP-257974

From / Od erisa
ID JP-257974
Distance / Dystans 8 970 km
Sent on / Wysłana 6 Apr, 2012
Travel time / Czas podróży 41 days / dni

To be honest, I've never seen a single film with Godzilla =). But it doesn't keep me from liking the genre.

Mothra vs. Godzilla was made in 1964. It is the fourth film about the giant monster, and the first one introducing another monster to fight with Godzilla.

The plot is simple: a greedy developer has placed huge machines to suck dry a part of the ocean near Tokyo, so he can put luxury condos there. After a storm, a giant egg washes up on the beach nearby and is immediately put on public display. The developer's plans go awry when he disrupts Godzilla's rest and the monster goes stomping through Tokyo again. It's up to the Mothra, whose egg was found on the beach, to save Tokyo from destruction.

Będę szczera: nigdy nie widziałam żadnego filmu z Godzillą =). Nie powstrzymuje mnie to jednak przed lubieniem tego gatunku.

Mothra kontra Godzilla został nakręcony w 1964 r. Jest to czwarty film o wielkim potworze i pierwszy, w którym wprowadzony został inny potwór do walki z Godzillą.

Fabuła jest dość prosta: zachłanny deweloper postanowił osuszyć część oceanu w pobliżu Tokio, żeby zdobyć miejsce na zbudowanie luksusowych apartamentów. Po sztormie, woda wymywa na brzeg ogromne jajo, które zostaje od razu wystawione na widok publiczny. Plany dewelopera spalają na panewce, gdy narusza spokój Godzilli, która to wyrusza w kierunku miasta. Jedynym ratunkiem okazuje się Mothra, do której -- jak się okazuje -- należy jajo z plaży.

108. Maldives / Malediwy (private)

MV-0001-PRIV

From / Od Izy i Marcina

Maldives is an island nation in the Indian Ocean formed by a double chain of twenty-six atolls. It stands about 700 kilometres south-west of Sri Lanka and 400 kilometres south-west of India. Its population of 328 000 inhabits 200 of its 1 192 islands. Maldives' capital and largest city Malé.

Maldives is the smallest Asian country in both population and land area. With an average ground level of 1,5 metres above sea level, it is the planet's lowest country and is ranked the third most endangered nation due to flooding from climate change.

Maldives was largely terra incognita for tourists until the early 1970s. In just three and a half decades, the industry became the main source of income. As of 2007, over 8 380 000 tourists had visited Maldives.

Malediwy to państwo wyspiarskie na Oceanie Indyjskim, składające się z podwójnego łańcucha 26 atoli. Znajduje się ono oko 700 km na południowy-zachód od Sri Lanki oraz 400 km od południowego-zachodu Indii. Populacja Malediwów liczy 328 000 ludzi, zamieszkujących 200 z całkowitej liczby 1 192 wysp. Stolicą oraz największym miastem jest Malé.

Malediwy to najmniejsze państwo azjatyckie zarówno pod względem populacji, jak i obszaru. Średnia wysokość nad poziomem morza rzędu 1,5 metra sprawia, iż jest to najniżej położone państwo na świecie. Jest także przy tym trzecim z kolei krajem zagrożonym zatopieniem spowodowanym ociepleniem klimatu.

Malediwy były nieznane turystom do wczesnych lat 70'. W ciągu zaledwie 3 i pół dekady, turystyka stała się głównym źródłem przychodów. W roku 2007, ponad 8 380 000 turystów odwiedziło Malediwy.

Where do you keep your cards? / Gdzie przechowujesz swoje kartki?

Last time I counted I had over 1 500 cards. That's a lot. You're not able to pin them to a board or a wall anymore. You have to keep them somewhere. But where?

Over last two years I had different storage solutions. At the beginning it was a binder with sheet protectors for photos. But it took a lot of place and it filled up very quickly.
Then I switched to boxes. My first idea was a plastic box. My cards lived there completely unsorted, until I made some index cards. They're pieces of cardboard with labels printed with Dymo LetraTag.
It looked like this:

Ostatnim razem gdy liczyłam kartki wyszło mi ich ponad 1 500. Jest to już liczba, której nie da się ani przypiąć do tablicy, ani powiesić na ścianie. Trzeba je gdzieś przechowywać. Tylko gdzie?

W ciągu ostatnich dwóch lat miałam kilka rozwiązań na przechowywanie kartek. Na początku był to segregator z ochronnymi okładkami na zdjęcia. Zajmował jednak sporo miejsca i szybko się wypełniał.
Wtedy przerzuciłam się na pudełka. Moim pierwszym pomysłem było pudełko z plastiku. Kartki mieszkały tam sobie zupełnie nieposegregowane, dopóki nie zrobiłam przegródek. Użyłam do tego kartoników i etykiet drukowanych na Dymo LetraTag.
Wyglądało to tak:

kartki_01

kartki_02

The idea was somewhat good, although these boxes had lids. However, the index pages were too high and I could cover the boxes. There was also a problem with cards bigger that a standard size.

So my current storage solution are two cardboard boxes from IKEA:

Pomysł był całkiem dobry, jednakże do pudełek dołączone były pokrywki. Niestety, przegródki były zbyt wysokie i nie mogłam przez to przykryć pudełek. Innym problemem były kartki większe niż standardowa wielkość.

Moim aktualnym rozwiązaniem są dwa kartonowe pudła z IKEA:

IMG_20120220_133653

IMG_20120220_133709

Now I could have used bigger index cards, but I don't want to throw away the existing ones. Maybe it doesn't look as nice as plastic boxes, but finally I have space to store bigger cards (and these super-big I can put perpendicularly along the box wall.

Teraz mogłabym użyć większych przegródek, jednak nie chcę wyrzucać tych, które już mam. Może nie wygląda tak dobrze, jak plastikowe pudełka, jednak mam w końcu miejsce na większe kartki (a te super-duże mogę ułożyć prostopadle wzdłuż ścianki kartonu).

Tuesday, May 29, 2012

107. Albania (swap)

AL-0001-SWAP

From / Od Świeczek
Source / Źródło postcrossing.com.pl

Albania (the Republic of Albania) is a home to almost 3 mln people and has a total area of 28 748 square kilometers. It is located on the Balkan Peninsula and borders Greece, the Republic of Macedonia, Montenegro and Kosovo. It also has coasts on the Adriatic and the Ionian Seas. It is a member of the UN and NATO.

That was some theory about the country. But what's in the picture?
Well, it is a mysterious place called Rozafa castle. It is located in northwestern part of the country near the city of Shkodër, one of Albania's oldest towns. The hill has been settled since antiquity, due to its strategic location.

There is a sad legend related to this place. It is about the initiative of three brothers who set about building the castle. They worked all day, but the walls fell down at night. They met a clever old man who advised them to sacrifice someone so that the walls would stand. The three brothers found it difficult to decide whom to sacrifice. Finally, they decided to sacrifice one of their wives who would bring lunch to them the next day. So they agreed that whichever of their wives was the one to bring them lunch the next day was the one who would be buried in the wall of the castle. They also promised not to tell their wives of this. The two older brothers, however, explained the situation to their wives that night, while the honest youngest brother said nothing.
The following afternoon, the brothers waited anxiously to see which wife was carrying the basket of food. It was Rosafa, the wife of the youngest brother. He explained to her the agreement that they had made, namely that she was to be sacrificed and buried in the wall of the castle so that they could finish building it. She did not protest. She was only worried about her infant son, so she accepted to be walled in on condition that they leave her right breast exposed to feed her newborn son, her right eye to see him, her right hand to caress him and her right foot to rock his cradle. It is said that milk still flows from one of the walls in the castle.

Albania (Republika Albanii) jest domem dla prawie 3 milionów ludzi o powierzchni 28 748 kilometrów kwadratowych. Kraj ten położony jest na Półwyspie Albańskim i sąsiaduje z Grecją, Macedonią, Czarnogórą i Kosowem. Posida także wybrzeża nad Morzem Adriatyckim oraz Morzem Jońskim. Albania jest członkiem ONZ oraz NATO.

Tyle teorii na temat kraju. A co przedstawia pocztówka?
Jest to zamek Rozafat, położony w północno-zachodniej części kraju niedaleko Szkodry, jednego z najstarszych miast w Albanii. Wzgórze zamkowe było zamieszkane już od czasów antycznych, ze względu na strategiczną lokalizację.

Z miejscem tym związana jest smutna legenda. Mówi ona o inicjatywnie trzech braci, którzy postanowili wybudować zamek. Niestety, po całym dniu ciężkiej pracy mury zapadały się każdej nocy. Pewiec stary mędrzec poradził braciom, iż tylko poświęcenie czyjegoś życia zapobiegnie zapadaniu się murów. Początkowo bracia nie mogli zdecydować, kto miałby zostać taką ofiarą, jednak ostatecznie postanowili, iż poświęcą żonę jednego z nich; ta, która nazajutrz przyniesie im posiłek zostanie zamurowana w ścianie. Postanowili także, iż żaden z nich nie ujawni żonie tej decyzji. Jak się jednak okazało, dwaj najstarsi bracia, w przeciwieństwie do najmłodszego, podzielili się tajemnicą z żonami.
Następnego popołudnia bracia wyczekiwali kobiety, która przyniesie im posiłek. Była to Rosafa, żona najmłodszego z braci, który wyjaśnił jej ideę ich porozumienia, potrzebę poświęcenia jej osoby, by mury mogły stać. Rosafa nie protestowała, była jedynie zmartwiona losem swojego dziecka, niemowlęcia. Zaakceptowała swój los pod warunkiem, iż na zewnątrz muru będzie wystawać jej prawa pierś, by mogła karmić syna, jej prawe oko, by mogła na niego spoglądać, jej prawa ręka, by mogła go głaskać oraz prawa stopa, by mogła bujać kołyskę. Do dziś mówi się, że z murów zamku nadal płynie mleko.

106. France / Francja (swap)

FR-0009-SWAP

From / Od Martine V.
Source / Źródło Facebook

Lyon is a city in east-central France, between Paris and Marseille. It has over 480000 inhabitants and is a major centre for banking as well as for chemical, pharmaceutical, and biotech industries. Besides that, it has developed a reputation as the capital of gastronomy in France. The city is a UNESCO World Heritage Site.

The photo shows the Lyon Cathedral and the basilica of Notre-Dame de Fourvière. The cathedral was built on the ruins of a 6th century church, the construction ended in 1476. It has an astronomical clock from the 14th century.
The basilica was built with private funds between 1872 and 1884. It has four main towers, and a belltower topped with a gilded statue of the Virgin Mary. It features fine mosaics, superb stained glass, and a crypt of Saint Joseph.

Lyon jest miastem w środkowo-wschodniej Francji, położonym pomiędzy Paryżem a Marsylią. Zamieszkuje je ponad 480000 ludzi. Jest to ważny ośrodek finansowy; rozwija się tu także przemysł chemiczny, farmaceutyczny oraz biotechnologiczny. Ponadto Lyon wykształcił sobie reputację francuskiej stolicy gastronomii. Miasto to znajduje się także na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Zdjęcie przedstawia katedrę oraz bazylikę Najświętszej Maryji Panny. Katedra zbudowana została na ruinach VI-wiecznego kościoła, budowa została zakończona w roku 1476. Znana jest z zegara astronomicznego pochodzącego z XIV w.
Bazylika została wzniesiona przy użyciu prywatnych funduszy, w latach 1872-1884. Posiada cztery wieże główne, a dzwonnica jest zwieńczona pozłacaną figurą Matki Boskiej. W bazylice znajdują się piękne mozaiki, wspaniałe witraże oraz krypta św Józefa.

Friday, May 18, 2012

105. Greenland / Grenlandia

After short break caused by visiting family back in Poland I'm back online and ready to update :).
First thing today: a wonderful treasure to my list of missing countries -- Greenland. I bought these cards in their online shop but it still counts, right ;)?

Po krótkiej przerwie spowodowanej wizytą u rodziny w Polsce jestem znów online :).
Dziś na początek: wspaniały skarb do listy brakujących krajów -- Grenlandia. Kupiłam te kartki w tamtejszym sklepie internetowym, ale to wciąż się liczy, nie ;)?

GL-0001-OTHER

GL-0002-OTHER GL-0003-OTHER GL-0004-OTHER
Source / Źródło www.stampsshop.gl

Greenland is the world's biggest island located between the Arctic and Atlantic Oceans. It became a Danish colony in 1814 and currently it is an autonomous country within the Kingdom of Denmark.
With a population of 56k people and 2 mln km^2 Greenland is the least densely populated dependency or country in the world.

Grenlandia jest największą wyspą na świecie, położoną pomiędzy Oceanem Arktycznym i Atlantykiem. Od 1814 roku była to kolonia duńska, natomiast współcześnie jest to niezależna autonomia w ramach Królestwa Duńskiego.
Grenlandia zamieszkana jest przez 56 tys. ludzi, co z obszarem ponad 2 mln km^2 czyni ją najmniej zaludnionym państwem / terytorium zależnym na świecie.