Monday, November 15, 2010

35. Sweden / Szwecja (SE-18637)

SE-18637

From / Od barontrenk
ID SE-18637
Distance / Dystans 1 542 km
Sent on / Wysłana 12 Aug, 2010
Travel time / Czas podróży 4 days / dni

This card came from Falun, a small city in Sweden, where Glenn lives. Originally he is from Finland, but he moved to Sweden in 1976. Right now he works at the Dalama Univeristy in Falun.
The card is nice, although multiviews, you know... ;)

Ta kartka przyszła z Falun, małego miasteczka w Szwecji, gdzie mieszka Glenn. Glenn jest Finem, który w 1976 r. przepowadził się do Szwecji. Aktualnie pracuje w Falun na Uniwersytecie Dalama.
Kartka jest fajna, ale multiview, wiecie... ;)

No comments:

Post a Comment