Friday, December 3, 2010

42. Germany / Niemcy (DE-674351)

DE-674351

From / Od catminusch
ID DE-674351
Distance / Dystans 595 km
Sent on / Wysłana 19 Aug, 2010
Travel time / Czas podróży 2 days / dni

Cats love people more than they want to admit, but they have enough wisdom to keep it for themselves!"

Koty kochają ludzi bardziej, niż chciałyby przyznać, ale mają wystarczająco dużo mądrości, żeby zachować to dla siebie!

No comments:

Post a Comment