Thursday, January 5, 2012

66. Hong Kong (swap)

HK-0005-SWAP

From / Od Tracy C.
Source / Źródło Facebook

I recently discovered the postcrossing group on Facebook and... I'm lost. The amount of swaps I'm arranging is insane :D.
(this also means that I have more and more postcards I should publish here...)

One of the best cards I got through FB swap is this wonderful view from Tracy. It's a bird shop in Hong Kong. There is a lot of shops of this type on that particular street. You can approach the cages and take a photo.

Odkryłam ostatnio grupę postcrossingową na Facebooku i... wpadłam po uszy. Liczba swapów, jakie aktualnie ustawiam, jest szalona :D.
(oznacza to także, że mam coraz więcej kartek, które powinnam tutaj opublikować...)

Jedną z najlepszych kartek, jakie dotąd dostałam w ramach wymianek przez FB jest to oto zdjęcie sklepu z ptakami w Hong Kongu. Wysłała mi ją Tracy.
Sklepów tego typu jest na tej konkretnej ulicy zatrzęsienie. Można podejść do klatek i zrobić sobie zdjęcie.

No comments:

Post a Comment