Wednesday, November 2, 2011

59. Germany / Niemcy (DE-945474)

DE-945474

From / Od CatsDogs
ID DE-945474
Distance / Dystans 85 km
Sent on / Wysłana 13 Jun, 2011
Travel time / Czas podróży 137 days / dni

This card has been travelling 137 days. Maybe the first card was lost and this one is a resend? I don't know.
This is one of those disturbing cards. What does it show? Why those colours are so weird?

Ta kartka podróżowała przez 137 dni. Może pierwsza kartka się zgubiła i ta jest dublem? Nie wiem.
W każdym razie, jest to kartka należąca do pewnego niepokojącego rodzaju. Co tak właściwie przedstawia? Dlaczego użyte kolory są tak dziwne?

No comments:

Post a Comment