Wednesday, September 8, 2010

6. Taiwan / Tajwan (TW-144121)

TW-144121

Click the picture and you'll be transfered to flickr.com / Kliknij na zdjęcie, a zostaniesz przeniesiony na stronę flickr.com

And here it is, the very first postcard from Asia. I think it's in a Japanese-something style, mostly because of cherry blossoms. And the sender is a young student, fascinated by Japanese culture.
The photo was taken in a popular place. Tonton writes that it's at Mt. Ali (whatever it is, a mountain I suppose; Wikipedia knows nothing) and a lot of tourist come to visit every year.
It's really, really beautiful.

Oto i ona, moja pierwsza pocztówka z Azji. Wydaje mi się, że to styl bardzo podobny do japońskiego, głównie przez kwiaty wiśni. No i nadawca jest młodym studentem, zafascynowanym japońską kulturą.
Zdjęcie zrobione zostało w miejscu bardzo popularnym wśród turystów. Tonton określił je jako Mt. Ali (cokolwiek to jest, jakaś góra zapewne; Wikipedia nic nie wie na ten temat).
Kartka mi się naprawdę podoba.

2 comments: