Wednesday, October 3, 2012

119. USA (US-1811177)

US-1811177

From / Od Yellowbug
ID US-1811177
Distance / Dystans 6970 km
Sent on / Wysłana 9 Aug, 2012
Travel time / Czas podróży 8 days / dni

Robin is a volunteer in a radio station where she reads books ad periodicals to listeners who are sight impaired. She lives near Lake Michigan.

Robin jest wolontariuszką w rozgłośni radiowej, gdzie czyta książki i magazyny słuchaczom, którzy mają problemy ze wzrokiem. Mieszka niedaleko jeziora Michigan.

No comments:

Post a Comment