Wednesday, October 3, 2012

120. Russia / Rosja (RU-1018676)

RU-1018676

From / Od via_lactea
ID RU-1018676
Distance / Dystans 2199 km
Sent on / Wysłana 4 Jun, 2012
Travel time / Czas podróży 35 days / dni

Grand Duchess Anastasia Nikolaevna of Russia was the youngest daugther of the last Russian Tzar Nicholas II. She had 3 elder sisters: Olga, Tatiana and Maria. Anastasia and her whole family were murdered by the Bolshevik secret police on July 17, 1918. She was 17 years old.

Because the location of here burial was unknown during the decades of Communists rule, many believed that she escaped her captors and survived. These speculations ended in 2009 when the final DNA testing results were published.

Wielka księżna Anastazja Nikołajewna Romanowa była najmłodszą córką ostatniego cara Rosji Mikołaja II. Miała trzy starsze siostry: Olgę, Tatianę i Marię. Anastazja i cała jej rodzina została zamordowana przez bolszewicką tajną policję 17 lipca 1918 r. Miała 17 lat.

Podczas rządów komunistów nieznane było dokładne miejsce jej pochówku. Z tego powodu wielu wierzyło, że udało się jej przeżyć i uciec. Domniemania te zostały ucięte gdy w 2009 r. opublikowane zostały ostateczne wyniki badań DNA.

No comments:

Post a Comment