Thursday, October 4, 2012

121. Russia / Rosja (RU-1127359)

RU-1127359

From / Od Rodzinka
ID RU-1127359
Distance / Dystans 1 989 km
Sent on / Wysłana 3 Aug, 2012
Travel time / Czas podróży 12 days / dni

Awesome card!

Świetna kartka!

No comments:

Post a Comment