Thursday, October 4, 2012

124. Lithuania / Litwa (LT-233222)

LT-233222

From / Od Dovili
ID LT-233222
Distance / Dystans 1 342 km
Sent on / Wysłana 20 Aug, 2012
Travel time / Czas podróży 11 days / dni

Oh, coffee... Many people can't imagine a single day without it. I don't have such problems, but I like coffee a lot. Especially the smell of grounds!

Oj, kawa... wielu ludzi nie wyobraża sobie bez niej choćby jednego dnia. Ja nie mam takich problemów, ale kawę bardzo lubię. Szczególnie zapach ziaren!

No comments:

Post a Comment