Sunday, April 22, 2012

101. Germany / Niemcy (DE-1315705)

DE-1315705

From / Od wurzelchen
ID DE-1315705
Distance / Dystans 348 km
Sent on / Wysłana 30 Mar, 2012
Travel time / Czas podróży 8 days / dni

I've seen this cute photo many times, but now I can't find any information about it, besides the caption: Scandale Grande! From the Bruwell's Collection, Kodak Snapshot Winner 1947.

Widziałam to urocze zdjęcie już wiele razy, jednak teraz nie mogę znaleźć żadnych informacji o nim, poza podpisem: Wielki skandal! Z kolekcji Bruwella, zwycięzca konkursu Kodaka 1947.

1 comment: