Thursday, April 19, 2012

90. Slovenia / Słowenia (swap-bot)

SI-0001-SWAP

From / Od Simona T. (Lunanai)
Source / Źródło www.swap-bot.com

This is Izola, an old fishing city in Slovenia on the Adriatic coast of the Istrian peninsula. Its history reaches 2nd century BC, when the Romans built in this place a port and a settlement known as Haliaetum. A thermal spring was discovered in Izola in 1820, which made it a popular tourist destination. Today, the city has 14000 inhabitants.

Na zdjęciu widzicie Izolę, stare miasto rybackie w Słowenii, położone nad adriatyckim wybrzeżem półwyspu Istria. Jego historia sięga II w. p. n. e., gdy Rzymianie założyli tu port i osadę znane jako Haliaetum. W 1820 roku odkryto tu źródła termalne, przez co Izola stała się popularnym turystycznym miastem. W dzisiejszych czasach mieszka tu 14000 ludzi.

No comments:

Post a Comment