Thursday, April 19, 2012

89. Germany / Niemcy (swap-bot)

DE-0015-SWAP

From / Od Steffi T. (steffelchen)
Source / Źródło www.swap-bot.com

Recently I discovered another way to swap with people: swap-bot. I don't use it very often, but it's nice to know there is another platform for swaps :).

Niedawno odkryłam kolejny sposób na wymienianie się ludźmi: swap-bot. Nie używam go zbyt często, ale miło jest mieć świadomość, że istnieje jeszcze jedno miejsce do wymianek :).

Hamburg is the second largest city in Germany, located in its northern part over the river Elbe. It is inhabited by almost 2 million people.
The photo shows the St. Pauli, one of the 105 quarters in the city. It contains a world famous red light district around the street Reeperbahn.

Hamburg jest drugim największym miastem w Niemczech, położonym na północy nad rzeką Elbą. Mieszka w nim prawie 2 mln ludzi.
Zdjęcie przedstawia St. Pauli, jedną ze 105 dzielnic w mieście. Zawiera znany na całym świecie dystrykt czerwonych świateł dookoła ulicy Reeperbahn.

No comments:

Post a Comment