Thursday, April 19, 2012

88. Panama (swap)

This set is an excellent example of cards I love the most: views, people and nature (it this set had the fourth card with food I'd be even happier).

Ten zestaw jest doskonałym przykładem kartek, które uwielbiam najbardziej: widoki, ludzie i natura (gdyby dołączona była jeszcze 4. kartka, byłabym w siódmym niebie!).

From / Od Numismatics Caribbean
Source / Źródło Facebook

PA-0002-SWAP

Mariposa Azul, the Peleides Blue Morpho: tropical butterflies, found mostly in Mexico, Central America and South America. They are in shimmering shades of blue and green, using this to frighten away predators, by flashing their wings rapidly.

Mariposa Azul, Niebieski Motyl (the Peleides Blue Morpho): tropikalne motyle, spotykane głównie w Meksyku, Ameryce Środkowej i Południowej. Występują w połyskliwych odcieniach niebieskiego i zielonego. Umożliwia im to odstraszenie drapieżników, poprzez gwałtowne machanie skrzydłami.

* * *

PA-0003-SWAP

This card presents the national costume of Panama -- the pollera. This Spanish term describes a big one-piece skirt. The gold and pearl jewelry used with polleras are passed down as heirlooms through generations.

Kartka ta przedstawia narodowy strój panamski -- pollerę (EN). Słowo to wywodzi się z hiszpańskiego i oznacza dużą spódnicę uszytą z jednego kawałka materiału. Złota i perłowa biżuteria noszona do pollery traktowana jest jako pamiątka rodzinna i przekazywana z pokolenia na pokolenie.

* * *

PA-0004-SWAP

And this is the object unequivocally connected to Panama -- the Miraflores locks, part of the Panama Canal. It was built at the beginning of XXth century, and has been one of the most important waterways since. The waterway from San Francisco to New York is shorter by 14 500 km!

A to już obiekt jednoznacznie kojarzony z Panamą -- śluza Miraflores (EN) w Kanale Panamskim. Kanał ten został zbudowany na początku XX wieku i do tej pory jest jedną z najważnieszych dróg wodnych świata. Dzięki niemu droga morska z San Francisco do Nowego Jorku została skrócona o 14 500 km!

No comments:

Post a Comment