Wednesday, February 22, 2012

76. Sri Lanka (swap)

Prepare for a lot of postcards :-)!

Przygotujcie się na wiele kartek :-)!

LK-0001-SWAP

LK-0002-SWAP

LK-0003-SWAP

LK-0004-SWAP

LK-0005-SWAP

LK-0006-SWAP

LK-0007-SWAP

LK-0008-SWAP

LK-0009-SWAP

LK-0010-SWAP

From / Od Jay D.
Source / Źródło Facebook

I don't have much to say, pictures speak for themselves. It's just one of my dream worlds I'd like to live when I'm old. Beautiful landscapes, wild animals, fresh fruits and vegetables... Eh.

Nie mam wiele do powiedzenia, zdjęcia mówią same za siebie. To jeden z tych wymarzonych światów, w których chciałabym się zestarzeć. Piękne widoki, dzikie zwierzęta, świeże owoce i warzywa... Eh.

No comments:

Post a Comment