Friday, February 24, 2012

80. Hong Kong (swap)

These two postcards are the result of an exchange with Kun.

Te dwie kartki są wynikiem wymiany z Kun.

From / Od Kun H.
Source / Źródło Facebook

HK-0006-SWAP

The description on the first card says:

This is a composite creation made up of many of the best neon signs on both sides of the harbour. Many of the signs represent some of Hong Kong's best restaurants and night spots. The street is real and is Nathan Road in Kowloon, also known as "the Golden Mile".

Tekst na pierwszej kartce wygląda następująco:

Jest to kompozycja wykonana z wielu najlepszych neonów po obu stronach portu. Wiele z nich przedstawia niektóre z najlepszych restauracji i klubów nocnych w Hong Kongu. Ulica ta jest prawdziwa, nazywa się Nathan Road i mieści się w Kowloon; znana jest także jako "Złota mila"

HK-0007-SWAP

Kun wrote this is the famous wishing tree, although he wasn't specific which one it is. I believe it's one of Lam Tsuen wishing trees. People believe that if you write your wish on a paper, tie it to an orange and successfully throw it up to hang it on the tree, the wish will come true. Usually I'm quite reserved when it comes to such practices, but who knows, maybe it works ;)?

Kun napisał, iż jest to popularne drzewo życzeń, aczkolwiek nie sprecyzował, które konkretnie. Myślę, że jest to jedno z drzew życzeń Lam Tsuen (EN). Ludzie wierzą, iż gdy napisze się swoje życzenie na papierze, przywiąże do pomarańczy i podrzuci do góry tak, by zawisło na gałęzi, życzenie się spełni. Zazwyczaj jestem dość sceptyczna jeśli chodzi o takie rzeczy, ale kto wie, może to rzeczywiście działa ;)?

No comments:

Post a Comment