Friday, February 24, 2012

81. South Korea / Korea Południowa (swap)

KR-0001-SWAP

From / Od Dominique O.
Source / Źródło Facebook

Seoul is the capital and largest metropolis of South Korea. It's home to over 10 millions inhabitants; the Seoul National Capital Area has around 25 millions inhabitants (half of South Korea's population!), which makes it the world's second largest metropolitan area. Seoul has been a major settlement for over 2,000 years, with its foundation dating back to 18 B.C.

The photo shows the CheonggyCheon stream, which runs through downtown Seoul. A very long time ago it was hidden under the highway in order to hide trash, sand, and waste which amounts started to massively grow in 1953 after a lot of people moved to Seoul after the Korean War. It was re-opened few years back, in 2005. An environment with clean water and natural habitats was created, becoming popular among city residents and tourists.

Seul jest stolicą i największą metropolią Korei Południowej. Jest domem dla ponad 10 milionów mieszkańców; obszar metropolitarny posiada ok. 25 milionów mieszkańców (połowę populacji całej Korei Południowej!), co czyni go drugim największym na świecie. Seul jest ważną osadą od ponad 2000 lat, pierwsze zapisy na jego temat pochodzą z 18 w. p.n.e.

Zdjęcie przedstawia strumień CheonggyCheon (EN), który przepływa przez śródmieście Seulu. Wiele lat temu został schowany pod autostradą w celu schowania śmieci, piasku i odpadów, których ilości zaczęły gwałtownie rosnąć po 1953 roku, gdy wielu ludzi przeniosło się do Seulu po wojnie koreańskiej. Kanał został ponownie otwarty w 2005. Teraz jest to obszar z czystą wodą i naturalnymi siedliskami dla zwierząt, który szybko stał się popularny wśród mieszkańców i turystów.

2 comments: